loading...

W Polsce stale rośnie liczba przebywających w kraju cudzoziemców. Co więcej stają się oni częścią polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczą o tym dane statystyczne. O ile w latach 2008-2014 cudzoziemcy stanowili niecały 1 proc. ogółu ubezpieczonych w ZUS, to na koniec 2016 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS wyniósł prawie 2 proc., a według stanu na 30 września 2018 r. - już ponad 3,6 proc. Na koniec maja 2019 roku liczba cudzoziemców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce wynosiła 628 tys. osób.

Liczba cudzoziemców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła aż dziewięciokrotnie. Statystyczny obcokrajowiec ubezpieczony w ZUS to obywatel Ukrainy w wieku 25-29 lat, zatrudniony na umowę o pracę.

Zdecydowana większość obcokrajowców przebywających w Polsce posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą. Osoby spoza granic naszego kraju, chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt.

Na początku kwietnia tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 383 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób.

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszym kwartale 2019 r. największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli Ukrainy – o 7,6 tys. do 186,5 tys. osób. Drugą z kolei grupą są Białorusini - wzrost o 1,3 tys. do 21,5 tys. os., następnie Gruzini – o 0,5 tys. do 3,4 tys. os., Hindusi – o 0,3 tys. do 9,1 tys. os. oraz Nepalczycy – o 0,2 tys. do 1,8 tys. os.

Według danych UDSC najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 7,8 tys. oraz stały – o 2,3 tys. Najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy. Dotyczyło to prawie 72 proc. spraw. Co dziesiąty wnioskodawca chciał pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 7 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów. Powyższe dane nie uwzględniają jednak osób przebywających w Polsce tymczasowo m.in. na podstawie wiz, stąd większa ilość osób opłacających składki w ZUS, niż posiadających zezwolenia na pobyt.

Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie. Najmniej obcokrajowców wybiera województwo świętokrzyskie.

Na tle kraju specyficznie wygląda sytuacja w województwie lubelskim. Tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych najwyższą dotychczas liczbę cudzoziemców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne zanotował w październiku ubiegłego roku. Było to 17.957 osób. W kolejnych miesiącach w bazach ubezpieczyciela obcokrajowców najpierw nagle ubyło (o ponad 900 osób), później znów powoli zaczęło przybywać. Ich liczba nie wróciła jednak do poziomu z października.

Obywatele Ukrainy nie wybierają już tak chętnie województwa lubelskiego na miejsce pracy. W Polsce liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS w ciągu kilku ostatnich miesięcy rosła, tymczasem w naszym regionie spadła. Lukę po nich częściowo wypełnili obywatele innych państw, głównie Białorusini. Największy odsetek ubezpieczonych w Polsce Białorusinów pracuje na Mazowszu, w drugiej kolejności w woj. podlaskim, a w trzeciej – właśnie w woj. lubelskim. Liczba obywateli Białorusi ubezpieczonych w woj. lubelskiem wzrosła z 3,4 tys. do ponad 4 tys. osób. W regionie przybyło również pracujących legalnie Mołdawian (z 57 do 162 osób) oraz Gruzinów (z 99 do 145 osób).

Na koniec maja br. w woj. lubelskim ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców było 17 780. Dwie trzecie ubezpieczonych cudzoziemców to mężczyźni. Prawie połowa ubezpieczonych ma od 25 do 39 lat. – Największą grupę stanowią osoby zatrudnione na umowę o pracę. Niewielu jest prowadzących własną działalność gospodarczą, a najmniej ubezpieczonych zgłoszonych jako osoby bezrobotne. Obcokrajowcy pracują przede wszystkim w agencjach pracy tymczasowej, usługach związanych ze sprzątaniem i zagospodarowaniem zieleni, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz budownictwie.

Łęczna 21 lipca 2019

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876