loading...

Południowa Afryka jest bardzo zasobna w bogactwa mineralne. Jest jednym z największych światowych producentów złota, platyny, rud chromu, wanadu i manganu. Pięć podstawowych surowców mineralnych tego kraju (platyna, złoto, węgiel kamienny, ferrochromy oraz ruda żelaza) przynoszą jednak w dalszym ciągu prawie 40% wpływów eksportowych. Pod względem wydobycia innych surowców mineralnych, np. w wydobyciu diamentów zajmuje 5 miejsce w świecie, uranu – 9, węgla – 6, niklu – 10, żelaza – 8. Pięć podstawowych surowców mineralnych RPA (platyna, złoto, węgiel kamienny, diamenty oraz ruda żelaza) przynosi krajowi około 30, 0% wpływów eksportowych.

Jeszcze przez dziesiątki lat największa afrykańska gospodarka nie obejdzie się bez węgla kamiennego. Zapotrzebowanie na węgiel w Republice Afryki Południowej wciąż jest na stabilnym poziomie. W 2013 roku węgiel odpowiadał za 72% energii pierwotnej, rok wcześniej za 69%. Natomiast w 2015 roku za około 70% energii. Co ciekawe, w produkcji energii elektrycznej udział węgla wynosi aż 90%. Firma Eskom, która zaspokaja 95% zapotrzebowania na energię elektryczną w całym kraju, nie potrafi sprostać popytowi z powodu opóźnień w budowie nowych elektrowni i przez awarie, które coraz częściej unieruchamiają wysłużone instalacje. Nadzieją na poprawę tej sytuacji jest sfinalizowanie budowy elektrowni węglowych: Kusile w 2017r. i Medupi w 2019r. Firma Eskom zarządza również 11 kopalniami węgla kamiennego.

Na poniższym rysunku przedstawiono rozmieszczenie producentów energii elektrycznej w RPA.

Ekspert ds. energii z Johannesburga, Dave Collins przewiduje, że węgiel, jako nośnik energii odgrywał będzie istotną rolę w południowoafrykańskiej branży energetycznej, jeszcze w następnych 20 – 30 latach. Natomiast według szacunków innych specjalistów w 2040 roku około 54% energii będzie generowane ze źródeł opartych na węglu. Zdaniem specjalistów w kraju tym węgiel nadal będzie odgrywał poważną rolę. Po prostu węgiel jest jedynym paliwem, którego RPA ma pod dostatkiem.

Około 80% południowoafrykańskiego górnictwa węglowego znajduje się w rękach wielkich koncernów, jak: AngloAmerican, CoalSouthAfrica, Glencore, SASOL Mining, i South 32 (należy do australijskiego BHP Billiton). Pozostała ilość, około 20% należy do małych przedsiębiorstw górniczych.

Na poniższym rysunku zobrazowano główne zagłębia eksploatacji węgla kamiennego (metodą odkrywkową i podziemną) RPA (Witbank, Ermelo, Highveld) oraz port przeładunkowy węgla kamiennego na eksport – Richard Bay.

Jednym z problemów kraju jest fakt, że aż 8 milionów mieszkańców RPA (spośród około 54 mln populacji) nie ma dostępu do elektryczności. Jeśli Pretoria chce to zmienić, musi wybudować nowe elektrownie, ale takie, które będą produkowały energię elektryczną relatywnie tanio. I tu zdaniem ekspertów The World Coal Association największe szanse ma węgiel. Republikę Południowej Afryki nie stać, bowiem zarówno na drogie odnawialne źródła energii, jak i np. na energetykę jądrową.

Zresztą dość jasno wyraża się w tej sprawie Ministerstwo Energii RPA. Rząd nie ma intencji w rezygnowaniu z węgla kamiennego. Zarazem jesteśmy zdeterminowani w znalezieniu „najczystszej węglowej technologii” – informuje ministerstwo. RPA zadziwia determinacją w dążeniu do niezależności energetycznej w zaopatrzeniu w paliwa silnikowe (benzyny i olej napędowy). RPA wdrożyła w roku 1955 technologie komercyjnego zgazowania węgla i jego konwersji do postaci paliw płynnych bazując na niemieckiej technologii chemicznej i olbrzymiej podaży taniego węgla w swoim kraju. Dzisiaj RPA zgazowując około 40 mln ton rodzimego węgla rocznie produkuje z niego około 120 produktów chemicznych, w tym paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, olefiny, surfaktanty, solventy, woski i parafiny, kosmetyki oraz materiały wybuchowe i nawozy sztuczne. Firma Sasol funkcjonuje z wielkim powodzeniem w RPA od 60 lat. Obecnie RPA jest 6 eksporterem węgla na świecie, 6 konsumentem i 7 producentem (wydobycie roczne wynosi około 145 mln ton). Eksportuje węgiel m.in. do Niemiec (w 2015r. około 5 mln t; spalają go niemieckie elektrownie koncernów: E.ON, RWE, EnBW i STEAG), Chin, Indii, itp.

Źródło: Klimaretter.info; czerwiec 2016r.

Opracował: Bronisław Jaworski

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677