loading...

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Portrety polskich regionów 2015”. Według niego Lubelszczyzna to region rolniczy, o małej gęstości zaludnienia, którego liczba ludności w ciągu trzech ostatnich badanych lat zmniejszyła się o jeden procent.

Województwo lubelskie należy do czterech województw w kraju, gdzie ciągle większość ludzi żyje na wsi. Nic więc dziwnego, że w połączeniu z małą liczbą miast – zwłaszcza większych, nasze województwo zajmuje dopiero 14 miejsce w Polsce pod względem urbanizacji. Na jeden kilometr kw. przypada u nas 86 osób, podczas gdy średnia krajowa to 123 mieszkańców.

Chociaż na Lubelszczyźnie rolników jest wielu, bo mamy 178,1 tys. gospodarstw rolnych (na 2,2 mln mieszkańców), to tutejsze gospodarstwa są ciągle małe – średnia wielkość wynosi 8,89 ha przy krajowej średniej 11,54 ha. Młodzi nie chcą pracować na tych spłachetkach i wyjeżdżają do miast a także za granicę. W ciągu trzech lat liczba ludności regionu zmniejszyła się o 22,5 tys. osób. Głównie ludzi młodych. Dlatego w woj. lubelskim rośnie liczba osób powyżej 65 lat (wzrost o ponad 6 procent w ciągu ostatnich trzech badanych lat). Według prognoz ta tendencja ma się utrzymać, a w roku 2050 liczba osób w tzw. wieku poprodukcyjnym ma się zwiększyć o kolejne 10 procent. Trudno się dziwić pesymizmowi badaczy skoro wciąż spada przyrost naturalny. Największy (-2,7 proc.) odnotowały powiaty chełmski i zamojski. Jakimś światełkiem w tunelu jest notowany ostatnio wzrost liczby urodzin – w 2014 roku urodziło się w województwie 19.889 dzieci, a rok wcześniej 19.738. Najwięcej w samym Lublinie (8,7 tys.). W stolicy województwa tendencja jest wzrostowa (w 2013 r. – 8,5 tys. ), choć znacznie lepiej było w latach 2008-2010 gdy w lubelskich szpitalach rodziło się średnio 9,5 tys. dzieci rocznie. Ten minimalny wzrost nie jest jednak w stanie zneutralizować emigracji.

Generalnie nas ubywa. Według tegorocznego raportu Komisji Europejskiej populacja Polski zmniejszy się do 2060 r. o ponad 5 mln, o 16,4 pkt proc. zmniejszy się odsetek osób w wieku produkcyjnym, wzrośnie natomiast o 18,5 pkt proc. odsetek osób po 65. roku życia.

R. Nowosadzki

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876