Planowana kopalnia Jan Karski będzie wydobywać świetny węgiel. Analiza próbek z tegorocznego odwiertu Cyców 9 wykazała, że pod ziemią są złoża węgla koksującego o niskiej zawartości popiołu, poszukiwanego przez europejskie stalownie.

Projekt budowy nowoczesnej kopalni węgla kamiennego Jan Karski na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego to strategiczne przedsięwzięcie Prairie Mining Limited. – Analizy wzbogacalności i parametrów koksowniczych prób węgla z niedawno zakończonego odwiertu Cyców 9 pokazały, że 75 proc. produkcji przyszłej kopalni może stanowić węgiel typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. To sprawia, że Jan Karski będzie kopalnią produkującą głównie węgiel metalurgiczny, który może osiągać ceny sprzedaży o 10 proc. wyższe od rynkowych dla tego rodzaju surowca. W związku z planowanym do 2022 roku zamknięciem czeskich kopalni produkujących węgiel typu 34 widzimy rosnący rynek dla tego typu węgla z kopalni Jan Karski – powiedział wnp.pl Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Omawiany odwiert ukończono w lutym 2017 roku. Uzyskano z niego próby węgla z pokładu 391. Testy potwierdzające doskonałą jakość surowca zostały przeprowadzone w certyfikowanych ośrodkach w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Fakt, że im mniejsza zawartość popiołu, tym mniej surowca potrzeba do wytworzenia koksu, dobrze wróży kopalni i zapewne przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe, m.in. poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a w efekcie mniejsze opłaty środowiskowe. Drugim rodzajem surowca w kopalni Jan Karski będzie węgiel energetyczny stanowiący 25 proc. produkcji. Ten surowiec, jak twierdzi inwestor, też z powodzeniem znajdzie odbiorców na zagranicznych rynkach.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez ministra środowiska. Tym samym Prairie rości sobie prawa do pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Dokumenty niezbędne do jej uzyskania spółka planuje złożyć do resortu środowiska w pierwszej połowie 2017 roku.

Całkowite zasoby węgla w złożu „Lublin” wynoszą 728 mln ton. Plany produkcji dla przyszłej kopalni zawarte w PFS zostały przygotowane na podstawie szacunków Sprzedawalnej Rezerwy Surowcowej dla pokładów 389 i 391. Wielkość tej rezerwy wynosi 139,1 mln ton węgla. Kopalnia Jan Karski będzie w stanie rocznie produkować średnio 8 mln ton węgla brutto i z tego uzyskiwać 6,34 mln ton surowca netto. Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu określane są na 632 mln dolarów.

Zakłada się, że na etapie ustabilizowanej produkcji w kopalni Jan Karski pracować będą dwa kompleksy ścianowe rozmieszczone w różnych częściach kopalni. Na infrastrukturę naziemną kopalni złożą się: nowoczesny zakład przeróbki węgla, elektrociepłownia, magazyny oraz podstawowa infrastruktura zakładowa. Kopalnia będzie połączona z krajowa siecią kolejową około 15-kilometrowym odcinkiem torów. Według specjalnie przygotowanego studium korzyści ekonomicznych możliwe jest stworzenie 2000 bezpośrednich miejsc pracy a pośrednio nawet 10 tys. miejsc pracy w otoczeniu kopalni.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876