Ubiegłoroczny budżet z nadwyżką

Ryszard Nowosadzki: Na początek poproszę o krótkie podsumowanie ubiegłego roku. Co udało się zrobić, wybudować, by mieszkańcom Łęcznej żyło się po prostu lepiej.

Leszek Włodarski: Rok bardzo ciężki, pełny nowych zadań i obowiązków, ale niezwykle udany. W zakresie inwestycji z pewnością cieszy ukończenie kolejnego III etapu rewitalizacji Parku Podzamcze, z którego mieszkańcy są bardzo zadowoleni i dumni. Jestem przekonany, że podobny efekt uzyskamy kończąc rewitalizację Starego Miasta, na którą otrzymaliśmy 11 mln zł z UE i którą z sukcesem rozpoczęliśmy w 2019 roku.

 

Z myślą o najmłodszych przeprowadziliśmy modernizację SP nr 2 wraz z basenem. Dbając o zwiększenie standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zdecydowaliśmy się na remont budynku dawnego spichlerza w Podzamczu z przeznaczeniem na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy. Przeprowadziliśmy przebudowę ulic tworząc jednocześnie nowe miejsca parkingowe: Pasternik, Nadrzeczna, Sportowa, Gwarków i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wierzbowej. Z pewnością bardzo duża grupa osób jest zadowolona z wybudowanej sieci wodociągowej na terenie działek os. Niepodległości. Wszystkie wymienione działania z pewnością wpłyną na polepszenie życia mieszkańców naszej gminy. Warto wspomnieć, że wszystkie wymienione zadania udało się zrealizować bez zaciągania kredytu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązania Gminy Łęczna o ponad 3 mln zł. Dodatkowo rok zakończyliśmy z prawie 4 mln nadwyżką, którą będzie można wykorzystać w tym roku. Niewiele samorządów w Polsce może pochwalić się tak dobrze zakończonym rokiem.

RN: No to konsekwentnie, jakie tegoroczne działania spowodują podniesienie jakości życia w mieście?

LW: Kontynuujemy prace związane z rewitalizacją Starego Miasta. Na ten rok zaplanowaliśmy dwa duże zadania: budowę kładki pieszo-rowerowej nad drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej oraz przebudowę kamienicy na Rynku II, którą chcemy zaadoptować na Centrum Spotkań Senioralnych i lokale komunalne. W tym roku zakończymy opracowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki na budowę dróg poprawiających komunikację w okolicy Urzędu Pracy i Starostwa oraz modernizację ul. Wiklinowej. Rozpoczynamy również przygotowania do termomodernizacji SP nr 4 w Łęcznej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców chcemy doposażyć jednostkę OSP Łęczna w nowoczesny wóz bojowy, który zastąpi dotychczasowy wysłużony już pojazd. Duża inwestycja drogowa będzie realizowana w sołectwach Ciechanki Krzesimowskie i Piotrówek Drugi. Wspólnie ze Starostwem modernizujemy również drogę w Witaniowie. Ważnym zadaniem w tegorocznym budżecie jest również przygotowanie terenu pod imprezy masowe w malowniczym Parku Podzamcze, gdzie w przyszłości planujemy organizację lokalnych wydarzeń.

RN: Czy pandemia koronawirusa może wpłynąć, a może już wpłynęła na realizację tych zadań? Jak pracuje urząd w warunkach częściowej izolacji?

LW: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i w trosce o zdrowie Naszych mieszkańców ograniczyliśmy dostęp do Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Pomimo tego wszystkie zadania gminne są realizowane na bieżąco. Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną. Najbliższe dni i tygodnie pokażą czy pandemia istotnie wpłynie na realizacje inwestycji. Na ten moment jeszcze tego nie odczuwamy. Mamy jednocześnie świadomość, że koronawirus w znacznym stopniu odciśnie piętno na gospodarce Naszego kraju a co za tym idzie samorządu.

RN: Skoro mowa o pandemii to jeszcze jedno ważne pytanie. Jarosław Kaczyński a za nim rząd upierają się przy majowym terminie wyborów. Na burmistrzu ciąży obowiązek przygotowania tych wyborów. Wybór członków komisji, ich przeszkolenie, przygotowanie lokali wyborczych zgodnie już nie tylko z ordynacją wyborczą ale też zaleceniami sanepidu. Jak to wygląda w Łęcznej.

LW: W obecnej sytuacji bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić przeprowadzenie wyborów w planowanym terminie. Najnowsze sondaże pokazują, że tylko 12% społeczeństwa chce wyborów w maju. W obawie o zdrowie, kłopotliwe wydaje się również powołanie komisji wyborczych. Przygotowanie wyborów, za które odpowiada burmistrz, w warunkach pandemii wymagałoby ogromnych dodatkowych nakładów pracy i środków. Na obecną chwilę, nic w tej sprawie się nie zmieniło, czekamy na wytyczne rządu. Jednak zdrowie i bezpieczeństwo obywateli powinno być kwestią priorytetową.

RN: Na koniec pytanie o Pana obietnice wyborcze. Deklarował Pan między innymi wyraźną zmianę w dostępie i jakości usług dla mieszkańców w zakresie kultury fizycznej jak i oferty rozrywkowo- kulturalnej. O ile w pierwszej dziedzinie już coś się robi, pewnie jeszcze niewystarczająco, to w drugiej wszystko grzęźnie w tym samym marazmie. Centrum Kultury, które powinno być głównym organizatorem i dostarczycielem usług „kulturalnych” w mieście działa utartymi od lat koleinami – organizuje wystawy malarskie i fotograficzne, prowadzi odpłatne kółka zainteresowań i raz w roku organizuje cieszący się coraz mniejszym zainteresowaniem festiwal kapel. Nie ma żadnej zmiany.

LW: Widzę, że niewystarczająco uważnie śledził Pan ubiegłoroczne działania. W 2019 roku udało się nam zorganizować prawie 100 wydarzeń, zarówno dla najmłodszych jak i seniorów. Sytuacja raczej niespotykana w porównaniu do lat ubiegłych. Cieszę się, że udało się nam aktywować wiele organizacji i nieformalnych grup, które są inicjatorami świetnych pomysłów współrealizowanych z Centrum Kultury w Łęcznej. W organizacji dużych wydarzeń doskwiera nam brak miejsca na imprezy masowe. W tym roku postanowiliśmy przygotować taki teren, na którym w przyszłości będą odbywać się duże koncerty. Oferta w zakresie kultury fizycznej oraz rozrywkowo-kulturalna będzie coraz bogatsza. Posiadamy ciekawe pomysły i mamy nadzieję, że obecna sytuacja w kraju nie pokrzyżuje nam planów.

RN: Akurat jest to też opinia wielu naszych czytelników, być może oni też niewystarczająco śledzili wydarzenia kulturalne w Łęcznej?

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Rozmowa została przeprowadzona w 3 dekadzie marca

Łęczna 7 kwietnia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876