„Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i zabiegowych dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” - realizację tego projektu rozpoczął 1 stycznia 2019 r. SP ZOZ w Łęcznej.

Projekt będzie przeprowadzany w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to 6 877 460,17 zł, w tym dofinansowanie UE: 4 585 202,69 zł

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu łęczyńskiego. Inwestycja polega na zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego - m.in. takiego jak: rezonans magnetyczny 1,5T; aparat RTG cyfrowy z zawieszeniem sufitowym; aparat RTG z ramieniem C, aparat RTG mobilny, aparat RTG kostno-płucny; mikroskop operacyjny; zestaw endoskopowy EUS, aparat USG z elestrografią.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r.

Łęczna 11 lutego

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876