Rozmowa z Janem Baczyńskim vel Mróz, przewodniczącym Rady Powiatu Łęczyńskiego

Pojezierze: Jakie priorytety miał w ubiegającej kadencji samorząd powiatu łęczyńskiego? Co udało się zrealizować, jakie są sukcesy a jakie klęski?

Jan Baczyński: Wyznaczyliśmy kilka priorytetów. Zaliczyć do nich należy ścisłą współpracę z gminami w celu jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań mieszkańców czy doinwestowanie szkół szczególnie w pomoce naukowe i urządzenia sportowe. Szczególną wagę przyznano tu współpracy z kopalnią w celu jeszcze szerszego włączenia jej w działalność Zespołu Szkół Górniczych. Odrębnym celem były przedsięwzięcia zmierzające do dalszej poprawy opieki medycznej w powiecie. Niezmiernie istotną sprawą było też pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje, zwłaszcza drogowe – na remonty i modernizację szlaków komunikacyjnych.

Do sukcesów można tu zaliczyć dobrą współpracę z samorządami miasta i poszczególnych gmin, dzięki czemu zrealizowano wiele wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych. Na przykład kooperacja z Rejonem Lachowicze na Białorusi zaowocowała pozyskaniem 10 mln zł z Euroregionu Bug, co umożliwi remont pałacu w Ciechankach i dworu Rejtana w Gruszówce koło Lachowicz. Wykonano też wiele inwestycji w placówkach oświatowych, co wpłynęło na poprawę ich bazy dydaktycznej i sportowej. W zespołach szkół, górniczych i rolniczych wyremontowano i zmodernizowano sale gimnastyczne za 592 tys. zł, z czego środki zewnętrzne wyniosły 289 tys zł. Zmodernizowane zostały boiska szkolne przy ul Bogdanowicza za 1.4 mln zł (dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 700 tys zł, gmina Łęczna wyłożyła 300 tys zł, starostwo około 400 tys zł). W trakcie realizacji są projekty w szkołach, PCPR i ORW łącznie na kwotę około 6,6 mln zł, przy wkładzie własnym 884 tys zł.

Chciałbym też wskazać na kilka osiągnięć nieinwestycyjnych. Takich jak powstanie niepublicznej placówki „Mistrzostwa Sportowego” w Kijanach czy utworzenie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, założonej przez PZAZ i samorząd Łęcznej. Będzie ona zatrudniać osoby niepełnosprawne i z tzw „ekonomii społecznej”. Udział w tym przedsięwzięciu mają PUP, OPS z poszczególnych gmin i PCPR. Na koniec warto tu wspomnieć, że przejęty przez fundację pałac w Kijanach przechodzi dogłębną metamorfozę i jest przygotowywany do sprawowania funkcji „centrum edukacji historycznej” z restauracją i kawiarnią.

Pojezierze: Problemów w ciągu tych czterech lat jednak nie brakowało. Nad sposobami ich rozwiązywania wiele dyskutowano, dochodziło też do poważnych konfliktów w łonie samorządu ale też na linii rada - zarząd. Patrząc z zewnątrz najwięcej kontrowersji wywołała sprawa łączenia szkół ponadpodstawowych.

Jan Baczyński: Z powodu niżu demograficznego nasze szkoły ponadpodstawowe wymagają rocznie dofinansowania z budżetu powiatu około 3 mln zł, czyli około 12 mln zł w całej obecnej kadencji. To ogromne obciążenie dla finansów powiatu, znajdującego się i tak w trudnej sytuacji ekonomicznej. Te wydawane na oświatę pieniądze skutkują mniejszymi inwestycjami np. drogowymi czy też mniejszym wspieraniem PCPR. Dlatego w celu wprowadzenie oszczędności w oświacie przyjęto uchwałę o zamiarze „likwidacji” szkół z jednoczesnym zamiarem połączenia ZSG z Jagiellończykiem przy ul. Bogdanowicza oraz zespołem w Ludwinie w jeden duży organizm. Ustawa oświatowa nie przewiduje innej procedury. Opór środowiska i sprzeciw kuratora oświaty w Lublinie spowodowały, że do połączenia szkół nie doszło. Pieniądze dalej wyciekają z rozdętej struktury naszej oświaty, bez korzyści dla uczniów i całej społeczności powiatu.

Pojezierze: W ubiegającej kadencji można chyba mówić o wyjątkowo zgodnej współpracy samorządu powiatowego z gminnymi. Jakie są efekty tej współpracy?

Jan Baczyński: Dzięki dobrej współpracy z samorządami miasta i gmin naszego powiatu, przy wykorzystaniu środków UE i rządowych, udało się zrealizować wiele inwestycji na drogach powiatowych. Przykładem tego może być droga Nadrybie-Sumin realizowana z funduszy RPO przy udziale finansowy gmin Cyców i Puchaczów. Realizowano tzw. ”schetynówki” w gminach Ludwin, Puchaczów i Cyców. Ogółem w obecnej kadencji odbudowano aż 36 km dróg .Najwięcej bo 18 km w gminie Cyców (m.in. dzięki temu, że gmina posiada maszyny do budowy i remontu dróg asfaltowych). Ogółem nakłady na drogi wyniosły około 17 mln zł. Z gmin pochodziło 7,7 mln, 5,8 mln zł stanowiły środki z powiatu, a 3,5 mln zł pozyskano z rożnych projektów zewnętrznych. Wykonano też 6,5 km chodników i ścieżek rowerowych.

Pojezierze: W jakim stanie oddajecie powiat swoim następcom, którzy już wkrótce zostaną wyłonieni w wyborach?

Jan Baczyński: W następnej kadencji będzie odczuwany niedobór pieniędzy na inwestycje drogowe, co wynika ze złego stanu dróg powiatowych. Projekty scaleniowe gruntów i „e-geodezja” poprawią obsługę w tym wydziale. Do gmin Cyców i Ludwin wpłynie około 21 mln zł na inwestycje na drogach gminnych i melioracji. Rolnikom poprawi się tzw rozłóg gospodarstw.

„Kumulacja” roczników III kl gimnazjów i 8 kl. SzP przyczyni się do zwiększenia ilości pieniędzy z subwencji. Placówki oświatowe powiatu muszą szerzej wychodzić ze swoją ofertą do szkół podstawowych. Pozytywem jest też to, że baza dydaktyczna naszych szkół dzięki inwestycjom i realizowanym projektom jest dobra. Szpital powiatowy jest jednym z nielicznych, który swoją działalność od kilku lat zamyka zyskiem. Obecnie realizuje projekt za 3.2 mln zł przy udziale środków własnych 0.5 mln będzie to miało znaczący wpływ na poprawę obsługi pacjentów.

Pomimo dużych nakładów na inwestycje i dofinansowywanie oświaty kredyt powiatu wzrósł „tylko” o 2.8 mln zł. Kredyt w kwocie 14.5 mln zł został skonsolidowany i rozłożony na dogodne raty. Ostatnia kontrola z RIO nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości, jak też złamania ustawy o finansach publicznych. Nie ma potrzeby powołania tak „oczekiwanego” komisarza ,gdyż realizacja zadań przebiega prawidłowo, poprawne jest zarządzanie powiatem. W nową kadencję można wchodzić z podniesioną głową.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Łęczna 13 października

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876