Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku ogłasza Międzynarodowy Konkurs Literacki „Z Orędziem Fatimskiego Zawierzenia”.

Inspiracją duchową konkursu jest 100. rocznica objawień fatimskich, która głęboko wpisuje się w historię Kościoła i ludzkości. Sejm RP przyjął w dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwałę, by uczcić to niezwykłe wydarzenie religijne, które odegrało doniosłą rolę w dziejach Kościoła i świata.

Celem konkursu jest ożywienie Maryjnego orędzia, prośba o nawrócenie, pokój i pokutę ludzkości - o co prosiła Maryja w Fatimie.

Na konkurs należy nadsyłać teksty wcześniej nienagradzane i niepublikowane. Utwory należy opatrzyć godłem a w oddzielnej kopercie z tym samym godłem powinny znaleźć się dane osobowe: imię i nazwisko oraz wiek autora (koniecznie), dokładny adres, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail.

Utwory będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15, młodzież do lat 20 i dorośli. Organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie i publikowanie prac.

Wiersze należy przysyłać w 4 egzemplarzach do dnia 15 października 2017 roku na adres: Parafia rzymskokatolicka NMP Matki Kościoła, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32, 21-040 Świdnik, z dopiskiem „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 10 listopada 2017 roku w kościele parafialnym NMP Matki Kościoła w Świdniku. Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, a także zostaną wydane w formie okolicznościowej antologii, wzorem lat ubiegłych. Laureaci zostaną poinformowani o uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 600 710 250 oraz na stronie internetowej parafii: www.okraglykosciol.pl

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876