Reforma oświaty jest niepotrzebna i źle przygotowana. Wprowadzi zamieszanie i wiele konfliktów. Nasze zaniepokojenie budzą też zmiany podstawy programowej i pisane na kolanie podręczniki. Obawiamy się, że będą one zideologizowane – mówiła poseł Katarzyna Lubnauer, która gościła w Lublinie 28 lutego i zbierała podpisy przeciwko reformie oświaty zadekretowanej przez PiS.

Co ciekawe posłanka Nowoczesnej deklarowała w Lublinie, że jeśli reforma wejdzie pomimo wszystko w życie, to jej partia nie będzie dążyła do wycofania się z niej w kolejnej kadencji. Stwierdziła, że dzieciom należy się stabilizacja i jeśli reforma zostanie jednak wprowadzona to Nowoczesna będzie dążyła do dostosowania istniejącego aktualnie systemu szkolnego do rozwoju uczniów.

Warto wiedzieć, że w sprawie referendum jasno wypowiada się Konstytucja RP. Jej artykuł 4, ust. 1 stwierdza, iż Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Ustęp 2. stanowi, że Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Bezpośrednio, znaczy na przykład poprzez referendum. Referendum może zarządzić Sejm, Senat lub Prezydent za zgodą senatu, ale może też być rozpisane na wniosek grupy co najmniej 500 000 obywateli mających prawo udziału w referendum. Sejm może nie przychylić się do niego i nie podjąć uchwały o zarządzeniu referendum. Musi go jednak rozpatrzyć.

Referendum ogólnokrajowe jest wiążące dla rządu przy frekwencji powyżej 50 proc. Jeśli frekwencja jest niższa, wynik referendum ma charakter jedynie opiniodawczy. Konstytucja RP nie przewiduje instytucji referendum obligatoryjnego.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876