Zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej w urzędzie nie jest procesem skomplikowanym ale to dopiero początek drogi biznesmena. Zarządzanie własną firmą jest dużym wyzwaniem, wymagającym zaangażowania, pasji i wiedzy. Barierą dla początkujących może być także brak środków finansowych na pierwsze zakupy, opłaty.

Wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej oferuje Lubelska Fundacja Rozwoju, która w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania z Kraśnika, Krasnegostawu, Radzynia Podlaskiego i Opola Lubelskiego realizuje projekt „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Osoby które chcą zrealizować swoje marzenie o własnej firmie dzięki uczestnictwu w projekcie mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie 22 800 zł przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dodatkowo, przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, wypłacane jest wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł
przeznaczone na pokrycie
niezbędnych opłat ponoszonych przez uczestnika projektu (np. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu).

Co ważne, uczestnicy projektu w pierwszej jego fazie uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznes planu i pomoc doradczą.

Do projektu zaproszone są osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach

  • osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Formularze zgłoszeniowe w ramach I naboru przyjmowane są do 19 maja 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin (tel. 81 528 53 33/fax. 81 528 53 30).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów na stronie www.lfr.lublin.pl

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876