Zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w procesie optymalizowania kosztów oraz zmniejszania ich śladu węglowego to jedne z głównych celów działalności powołanego k 17 lutego 2023 roku Łęczyńskiego Klastra Energii.

Porozumienie w tej sprawie podpisano w siedzibie lidera - Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Członkom Klastra przyświeca idea rozwoju energetyki rozproszonej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przy optymalnych warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych.

- Przed jednostkami samorządowymi pojawiają się wyzwania podobne do tych, które ma przed sobą biznes - wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz inwestycje na rzecz adaptacji do zmian klimatu i dostępność czystej, tańszej energii są jednymi z głównych. Jako lider efektywności w biznesie stawiamy na rozwiązania pozwalające łączyć optymalizację kosztową i produkcyjną z pozytywnym wpływem na środowisko. Energia z OZE pozwoli zarówno Spółce, jak i jej partnerom w Klastrze, na zredukowanie emisyjności, ale i stymulowanie rozwoju regionalnego. Bowiem w dalszej perspektywie czasowej energia z OZE, jej magazynowanie czy sama produkcja komponentów stwarzają szansę na kreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Lubelszczyzny. Cieszy nas ogromne merytoryczne zaangażowanie naszych interesariuszy, z którymi stworzyliśmy strategię dla Klastra na najbliższe lata - mowa tu zarówno o przedstawicielach samorządów, jak i Politechnice Lubelskiej oraz Krajowej Izbie Klastrów Energii, najbardziej doświadczonym podmiocie współpracującym przy zakładaniu większości klastrów w Polsce. Warto wspomnieć, że Rada Naukowa przy Lubelskim Węglu Bogdanka wydała pozytywną rekomendację dla strategii, podkreślając rolę energetyki odnawialnej dla wysiłków na rzecz ograniczania zmian klimatu - powiedział prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Kasjan Wyligała.

Członkiem założycielem Łęczyńskiego Klastra Energii został Lubelski Węgiel Bogdanka, a funkcję koordynatora objęła spółka Łęczyńska Energetyka, której zadaniem będzie m.in. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego i Bogdanki. Oprócz nich sygnatariuszami porozumienia zostały: Politechnika Lubelska, Powiat Łęczyński, oraz gminy: Łęczna, Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów i Spiczyn.

BB

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876