Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do porozumienia związków zawodowych działających w LW Bogdanka z władzami kopalni. Związkowcy domagali się 10 100 zł średniego wynagrodzenia brutto miesięcznie, ale ostatecznie zgodzili się na 9 892 zł.

Przed rozpoczęciem rozmów związki domagały się ponadto przejrzystych kryteriów premii produkcyjnej za 2021 rok, a także: wzrostu odpisu na pracowniczy program emerytalny do 5,5 procenta, podniesienie tzw. flapsów do wysokości 1% płacy minimalnej w Polsce, a także zwiększenia kwoty na dojazdy do 12 zł za dzień.

W toku prowadzonych z zarządem spółki negocjacji trzy związki chciały zawszeć porozumienie z pracodawcą, ale z ustaleń wyłamała się ZZ Przeróbka, która jednak po pewnym czasie powróciła do rozmów.

Zgodnie z zawartym porozumieniem górnicy zarobią od stycznia 10 procent więcej w każdej grupie. Posiłki regeneracyjne wyniosą 22 złote.

Związkowcy domagając się sporych podwyżek mieli na względzie dobre wyniki kopalni za 2021 rok. Jak podała spółka, powołując się na wstępne dane Lubelski Węgiel Bogdanka miała 2 371,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 779,9 mln zł EBITDA, 351,8 mln zł EBIT i 276,1 mln zł zysku netto. Produkcja w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego.

Biorąc pod uwagę zmianę trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku, zarząd podjął działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych przez spółkę zdolności produkcyjnych. Decyzja ta oparta była na analizie bieżącej sytuacji rynkowej, chęci wykorzystania okresu koniunktury jak również potrzebie zapewnienia stabilnych dostaw węgla do odbiorców spółki – można przeczytać w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

R. Nowosadzki

Łęczna 31 stycznia 2022

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876