Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. poinformował, że 6 października 2020 r. Spółka otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Lublinie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Spółce zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 33,7 mln zł na podstawie zapisów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Przyznane środki zostaną wypłacone Spółce w trzech miesięcznych transzach z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne za okres wrzesień - listopad 2020 r.

Otrzymane dofinansowanie podlega rozliczeniu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy i ostateczna wysokość dofinansowania będzie ustalona po dokonaniu tego rozliczenia.

LW Bogdanka mogła otrzymać te pieniądze, bowiem spełniła kryteria uprawniające do skorzystania z tarczy antykryzysowej. W I półroczu 2020 r. wydobycie węgla brutto w LW Bogdanka spadło o 25,3% r/r do 5,53 mln ton. Produkcja węgla handlowego wyniosła 3,7 mln ton, czyli o 1,13 mln ton mniej r/r. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 3,52 mln ton, tj. o 26,2% mniej r/r.

 

Łęczna 08 października 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677