LW Bogdanka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Przychody Grupy LW Bogdanka spadły w tym okresie o 14,3 proc., do 398,7 mln zł z 465,2 mln zł przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 127,5 mln zł zysk operacyjny 28,5 mln zł , a zysk netto: 23,2 mln zł.

Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą produkcję i sprzedaż.

Z drugiej strony pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło rozliczenie ugody zawartej pomiędzy Spółką a konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni wpływ na zysk operacyjny i EBITDA z tego tytułu wyniósł ok. 28,7 mln zł.

- Utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym kwartale, były przejściowe. Już od marca produkcja odbywa się zgodnie z planem. Podtrzymujemy tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie niższym niż 9 mln ton - poinformował Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka S.A. - Koncentrujemy się obecnie na przygotowaniach do udostępnienia, poprzez istniejącą infrastrukturę podziemną, złoża Ostrów, na które koncesję wydobywczą otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku – dodał prezes.

Produkcja węgla handlowego w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast poziomie 2,0 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 56,7 proc., wobec 66,7 proc. przed rokiem.

Udział Spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po I kwartale 2018 r. 16,5 proc. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 22,7 proc.

 

Łęczna 25 maja

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677