Bogdanka podpisała ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do umowy sprzedaży węgla, na mocy którego okres jej obowiązywania został przedłużony do końca 2022 roku – podały Puławy w komunikacie. Określone zostały warunki ilościowe na 2022 r. Zwiększone zostały także wolumeny dostaw na lata 2019-21.

Puławska Spółka podała, że szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2022 roku wyniesie łącznie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) 1.340 mln zł netto (tj. około 22,40 proc. więcej od wartości podanej w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 10.10.2017 roku), z czego w latach 2018-2022 wartość wyniesie około 577 mln zł netto.

Węgiel przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni, a kopalnia z Bogdanki jego głównym dostawcą. Zapewnia ona surowiec o parametrach wymaganych przez puławską spółkę, przy niskich kosztach transportu ze względu na fakt, że kopalnia ta znajduje się najbliżej spółki. Poprzednia umowa miała obowiązywać do 2021 roku.

Łęczna 1 marca

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677