Będą drogi … z kredytu

72 mln 390 tys. zł po stronie dochodów i 86 mln 190 tys. zł wydatków – tak wygląda budżet Łęcznej na 2017 rok. Deficyt w wysokości 13 mln 800 tys. zł ma być pokryty z kredytów i pożyczek. Za przyjęciem budżetu głosowało w czwartek 19 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Największą część dochodów Łęcznej stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (ponad 21 mln zł), dotacje (19 mln zł) oraz subwencje (ponad 16 mln zł). Największe wydatki dotyczą oświaty i wychowania a stanowią około 38 proc. budżetu. Na inwestycje gmina chce przeznaczyć 17,6 miliona. Z czego 16,7 mln zł to bezpośrednie wydatki na inwestycje urzędu, a blisko 1 mln to datacje m.in. na wspólne inwestycje ze Starostwem Powiatowym.

Na 2017 rok zaplanowano więc min. budowę przedłużenia ulicy Wierzbowej, przy szpitalu aż do ulicy Perłowej wraz z przebudową ulicy Cegielnianej do ulicy Przemysłowej. Na te inwestycje jest zarezerwowana kwota 5,3 mln zł. W planach są także przebudowy ulicy Skarbka (700 tys. zł), Polnej (700 tys. zł) oraz drogi wiejskiej w Witaniowie (800 tys. zł) i w Łuszczowie Kolonii (300 tys. zł).

Na liście większych inwestycji znalazła się także termomodernizacja budynku podstawówki przy ulicy Szkolnej, przy czym zadanie będzie wykonane o ile uzyska wsparcie z funduszy zewnętrznych. Także budowa instalacji fotowoltaicznych uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Takie wsparcie ma już natomiast zapewniona rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcza – etap przebudowy terenów zielonych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 2 mln zł, a powstanie tam ogród w stylu XVIII-wiecznego ogrodu włoskiego, będą nowe ścieżki, elementy małej architektury, a monitoring poprawi bezpieczeństwo.

W celu zbilansowania budżetu gmina Łęczna zamierza zaciągnąć kredyt w wysokości 17 milionów złotych. To już kolejny rok deficytowego budżetu. W 2015 roku dług gminy wynosił ok. 15 mln zł, w 2016 powiększył się o kolejne 4 mln zł.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677