23 maja 2009 roku szpital w Łęcznej został oficjalnie otwarty. Wyczekiwany, wyproszony, wychodzony, a obecnie jeden z najlepszych w swojej kategorii.
Patrząc wstecz zobaczymy jak z małego prowincjonalnego szpitalika wyrosła placówka o zasięgu znacznie większym niż powiat zdobywając przy tym uznanie pacjentów, wysokie noty ministerstwa i mocną pozycję w rankingach szpitali. – Nie waham się powiedzieć, że jesteśmy najlepszym szpitalem powiatowym w kraju – stwierdził Krzysztof Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej na jubileuszowej uroczystości zorganizowanej przez szpital dla pracowników.


To nie był typowy jubileusz – nie było wielkiej gali, ale świętowano niemniej uroczyście, w gronie pracowników i ich bliskich. Były podziękowania i jubileuszowe zdjęcia pracowników oddziałów oraz działów wręczane w czasie jubileuszowego wieczoru. Było też o osiągnięciach, których szczególnie w 2023 r. nie brakowało.
- Rok ubiegły był rokiem dwóch najważniejszych sukcesów szpitala – przypomniał dyr. Krzysztof Bojarski. - Otrzymaliśmy akredytację z Centrum Monitorowania Jakości uzyskując trzeci wynik w kraju i pierwszy w województwie. Od 20 lat, od czasu wprowadzenia certyfikacji nie osiągnął takiego poziomu jakości.
Także w ubr. w rankingu „Liderzy zarządzania” Łęczna zdobyła wysoka notę, która wynikała z twardych parametrów finansowych. W kategorii placówek z kontraktem NFZ do 199 mln zł szpital zajął II miejsce.
- To jest wynik pracy każdego z was - pani salowej, pana elektryka pana kierowy, poprzez personel pomocniczy, pielęgniarki lekarzy i administrację - posumował dyr. Bojarski.
Do ubiegłorocznych sukcesów trzeba zaliczyć dużą inwestycję w Jaszczowie, czyli nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla 50 osób za ok. 7 mln zł, a rok wcześniej powstanie Centrum Opieki Senioralnej za 13,5 mln zł budowane ze szpitalnych funduszy.
Ale nie zawsze było tak wspaniale. Przez pierwsze lat szpital borykał się problemami finansowymi, niskim kontraktem, brakami personelu i specjalistycznego sprzętu. - Na początku było skromnie ale mieliśmy zapał i perspektywę dla całego zespołu, że tworzymy coś nowego, dla siebie i innych – ocenia dyrektor Bojarski.
Pierwszy kontrakt NFZ w 2009 r. wynosił 14,4 mln zł, ubiegłoroczny ok. - 131,4 mln zł, czyli był niemal dziesięć razy większy. Szpital w ciągu 15 lat zwiększał liczbę oddziałów, powierzchnię szpitalna i liczę zatrudnionych. Zwiększała się tez liczba pacjentów i zabiegów operacyjnych. Rocznie w Łęcznej wykonuje się ich ponad 3,5 tysiąca, udziela ponad 90 tysięcy porad lekarskich. Jak urósł przez te ostatnie lata obrazuje tabela.
Mamy rok 2024. I kolejne plany rozwoju usług medycznych. Jest w planie i powoli nabiera kształtów Centrum Zdrowia Psychicznego i Ośrodek Bariatri. To bardzo realne plany, bo szpital w Łęcznej pozostaje w bardzo dobrej kondycji finansowej. Rok 2023 r. – po raz 9 rzędu zakończył dodatnim wynikiem finansowym, z zyskiem 9 mln zł.

BB

Szpital Otwarcie (3) - Archiwalne zdjęcie z oficjalnego otwarcia szpitala w Łęcznej.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876