Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Wirtualne Powiaty III prezes Małgorzata Kolary-Woźniak nie otrzymała absolutorium za ubiegły rok. Spośród 18 obecnych na walnym zgromadzeniu udziałowców, w tajnym głosowaniu dziesięciu opowiedziało się przeciwko udzieleniu absolutorium prezes zarządu, siedmiu było za, a 1 udziałowiec wstrzymał się od głosu.

WPIII to spółka której udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Trzy starostwa i gminy Cyców, Hanna, Hańsk, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Stary Brus, Spiczyn, Urszulin, Wola Uhruska, Włodawa i Wyryki. Powołano ją dla zarządzania wartą ponad 30 mln zł inwestycją, która miała dać możliwość taniego dostępu do internetu wszystkim mieszkańcom, szczególnie tam gdzie takich możliwości dotąd nie było.

Projekt Wirtualne Powiaty III miał ruszyć w 2012 roku. Nie było jednak formuły, pomysłu na biznesowe wykorzystanie posiadanej technologii, a przede wszystkim zgody wszystkich 19 partnerów na jedno rozwiązanie. Powstała groźba konieczności zwrotu olbrzymiej unijnej dotacji.

W styczniu 2017 roku starosta łęczyński powiedział Pojezierzu - We wrześniu 2015r. powołaliśmy spółkę Wirtualne powiaty 3 której głównym zadaniem jest zarządzanie siecią i dostarczanie internetu do użytkowników. Do września 2016 roku sieć działała wyłącznie na potrzeby administracji publicznej w tym ok. 260 jednostek takich jak szkoły i urzędy. Dyskusja na temat wyboru rozwiązań systemowych wśród 19 partnerów spowodowała opóźnienia w dostarczaniu internetu do mieszkańców. Dopiero w październiku 2016 r. z sieci mogli zacząć korzystać mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy ok. 240 użytkowników prywatnych korzysta z sieci. 12 stycznia tego roku zmieniliśmy formułę współpracy z operatorami i mam nadzieję, że pozwoli to spółce rozwinąć skrzydła a liczba osób korzystających z naszego internetu znacząco wzrośnie.

Niestety istotnie nie wzrosła. Z informacji dochodzących ze starostwa wynika, że prezes Kolary-Woźniak chce ustąpić ze stanowiska i złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Pozostaje jednak wciąż pytanie: co dalej z całą inwestycją?

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876