Na miarę możliwości

Gazeta Regionalna „Pojezierze”: Mamy za sobą półmetek obecnej kadencji władz samorządowych. Jakie, w Pana ocenie, były te dwa lata dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego?

Roman Cholewa: Zrobiliśmy tyle na ile było nas stać, w ramach posiadanych środków finansowych.

Wśród ważnych dla mieszkańców inwestycji najpierw należy wymienić te drogowe. W latach 2015-16 jako powiat przeprowadziliśmy modernizację prawie 16 km dróg, przebudowaliśmy jedno skrzyżowanie, wybudowaliśmy ponad 13 km chodników i utwardzonych poboczy przy drogach powiatowych. Inwestycje te kosztowały ponad 5 mln zł, z czego 2,68 mln zł pochodziły od gmin powiatu, a 424 tys. zł z budżetu państwa. Sukcesem 2016 roku jest wpisanie do RPO woj. lubelskiego przebudowy drogi Nadrybie – Urszulin, co pozwoli na gruntowny remont od ronda w Nadrybiu do drogi krajowej nr 82 w Urszulinie. Przebudowa obejmie odcinek ok. 11,5 km, z tego na terenie powiatu łęczyńskiego 7,5 km. Koszt łęczyńskiego odcinka to 6 mln zł – połowa pochodzić będzie z środków UE, resztę pokryją powiat oraz gminy Puchaczów i Cyców. Aktualnie powstaje dokumentacja inwestycji, która będzie realizowana w latach 2018-19.

Wracając jeszcze do efektów 2015-16 to chciałbym wspomnieć o urządzeniu do odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy Łęczną a Puchaczowem, którego instalację bardzo wsparła kopalnia (108 tys. zł) oraz gminy Łęczna, Puchaczów i Cyców. Były też inwestycje w oświatę – przeprowadziliśmy modernizacje sal gimnastycznych z zapleczem w ZSR w Kijanach i ZSG w Łęcznej oraz kończymy budowę kompleksu sportowego przy zespołach szkół w Łęcznej, który będzie dostępny nie tylko dla uczniów ale również mieszkańców – zakończenie w czerwcu br. Ponadto we wrześniu 2016 r pierwsze stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz dla laureatów olimpiad otrzymało 40 uczniów.

GR Pojezierze: Powiedzmy więc czego mogą się spodziewać mieszkańcy powiatu w najbliższym czasie.

R. Cholewa: Wspólnie z samorządowcami z naszego powiatu ustaliliśmy właśnie, że w 2017r zmodernizujemy wspólnie odcinki dróg powiatowych: w Łęcznej (Polna), w Kopinie, w Bekieszy, Turowoli, Zawadowie, Kolonii Ludwin, Cygance, Zawieprzycach i Ciechankach. W 2017 r. nastąpi rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 z Łęcznej do Biskupic na odcinku 18 km.

Ponadto pomimo ograniczeń możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje drogowe złożyliśmy trzy wnioski. Do PROW na przebudowę 4,3 km drogi powiatowej Wólka Łańcuchowska – Łańcuchów i 3 km szosy Zawieprzyce – Kolonia Zawieprzyce. Oba projekty zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały jeszcze dofinansowania. Ponadto projekt przebudowy 3,4 km drogi Puchaczów – Ciechanki jest na etapie oceny.

GR Pojezierze: Nie są to imponujące wielkości inwestycji, ale wszyscy wiemy, że powiat jest mocno zadłużony, głównie z powodu budowy i wyposażania szpitala w Łęcznej. Jak duży to dzisiaj dług i czy ostatecznie część zysku tego szpitala w 2016 roku zmniejszyło to zadłużenie?

R. Cholewa: Spłaty ok. 11 milionów kapitału oraz dodatkowo odsetek trwać będą do 2030 roku. Ponad połowa (6 mln zł) tego długu związana jest ze szpitalem, reszta to jeszcze wcześniejsze zobowiązania. Rocznie spłacamy ok. 1,2 mln zł z odsetkami. Przy 50 mln budżecie, którego większość dotyczy ściśle określonych zadań i wydatków to dużo. Na przykład sama oświata pochłania co roku ok. 21 mln zł czyli blisko 42 proc. budżetu. Subwencja oświatowa wynosi 18,4 mln zł, resztę musi powiat dokładać z własnych dochodów. Pragnę jednak podkreślić, że aktualnie nie myślimy o likwidacji żadnej ze szkół. Możliwe jest natomiast powołanie dla nich wspólnej administracji, co przy malejącej liczbie uczniów zatrzymałoby wzrost kosztów.

Jeśli natomiast chodzi o darowiznę dla powiatu, to najpierw okazało się, że nasz szpital za 2015 rok wypracował 1,914 mln zł zysku. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podziału zysku dokonuje dyrektor. Dyr. Bojarski przeznaczył 1,414 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 500 tys. zł dla powiatu na spłatę kredytu zaciągniętego przez powiat na wyposażenie szpitala. Rada Powiatu podjęła uchwałę zatwierdzającą darowiznę. Uchwały Rady podlegają ocenie wojewody w trybie nadzoru. Poseł Soboń z PiS zakwestionował zasadność darowizny, zaś prawnicy wojewody stwierdzili, że Rada zatwierdzając darowiznę niejako sama dokonała podziału, do czego nie jest uprawniona. Po unieważnieniu uchwały przez wojewodę nie odwoływaliśmy się do sądu, chociaż mogliśmy. Zwróciliśmy się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię, a ta stwierdziła, że lepiej by było aby pieniądze zostały w szpitalu.

GR Pojezierze: Rozmawiając o sytuacji w łęczyńskim nie sposób nie poruszyć sztandarowej inwestycji 19 samorządów, czyli projektu „Wirtualne powiaty”. Jak on wygląda dzisiaj?

R. Cholewa: We wrześniu 2015r. powołaliśmy spółkę Wirtualne powiaty 3 której głównym zadaniem jest zarządzanie siecią i dostarczanie internetu do użytkowników. Do września 2016 roku sieć działała wyłącznie na potrzeby administracji publicznej w tym ok. 260 jednostek takich jak szkoły i urzędy. Dyskusja na temat wyboru rozwiązań systemowych wśród 19 partnerów spowodowała opóźnienia w dostarczaniu internetu do mieszkańców. Dopiero w październiku 2016 r. z sieci mogli zacząć korzystać mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy ok. 240 użytkowników prywatnych korzysta z sieci. 12 stycznia tego roku zmieniliśmy formułę współpracy z operatorami i mam nadzieję, że pozwoli to spółce rozwinąć skrzydła a liczba osób korzystających z naszego internetu znacząco wzrośnie.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki 

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677