Dzisiaj, tj. 13 stycznia 2023 r. Rada nadzorcza LW Bogdanka S.A. powołała Kasjana Wyligałę na stanowisko prezesa.

"Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, Pan Kasjan Wyligała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu" - poinformowano w komunikacie.

Nowy prezes w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy.
Posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Natomiast z branżą wydobywczą związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a następnie dyrektora biura analiz strategicznych. Od 2017 r. pracował dla KGHM Polska Miedź S.A. na stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje dyrektora naczelnego ds. nadzoru korporacyjnego oraz dyrektora departamentu zarządzania aktywami.

Od 14 marca 2022 r. był zastępcą prezesa zarządu ds. operacyjnych LW Bogdanka S.A., a od 24 czerwca zastępcą prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

Kasjan Wyligała zastąpił na tym stanowisku odwołanego 16 września 2022 r. poprzedniego prezesa Artura Wasila.

red

foto: https://ri.lw.com.pl/

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876