Urząd Miejski w Łęcznej prowadzi nabór na funkcjonariusza straży miejskiej. W ogłoszeniu czytamy, że pracownik będzie zajmował się m.in. ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, a także kontrolą publicznego transportu zbiorowego, ujawnianiem wykroczeń i ściąganiem ich sprawców, kontrolowaniem przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, a w szczególności w zakresie prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach.

A jakie wymagania? Ukończone 21 lat, obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nieposzlakowana opinia, prawo jazdy kat. B oraz bardzo dobra znajomość topografii miasta i gminy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski aplikant - trwa do dnia 15 listopada 2021 r. do godz.15.00.

Łęczna 7 listopada 2021

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876