19 sierpnia w Łęcznej odbyła się sesja Rady Miasta Łęczna. Radni zajmowali się m.in. raportem o stanie gminy, głosowali też udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2019 rok. Stosunek radnych do obu spraw był dosyć różny.

Do dosyć obszernego dokumentu, jakim jest raport o stanie gminy Łęczna przygotowany przez Urząd Miasta Łęczna, oficjalne zastrzeżenia miało czterech radnych, czemu dali wyraz w swoich wystąpieniach. Podkreślali w nich brak wizji rozwoju gminy, braku współpracy, niewystarczającej estetyki miasta i zaangażowania, chociażby w budowę elektrowni.

Burmistrz odpowiadał, że w mieście dzieje się bardzo dużo, są prowadzone liczne inwestycje, a ponadto jest spłacane zadłużenie miasta.

Jednak głosowanie sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania dla burmistrza Łęcznej nie przebiegło dla burmistrza do końca pomyślnie. Za przyjęciem raportu i wyrażeniem wotum zaufania dla burmistrza było 9 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 3 radnych. W tej sytuacji wniosek nie uzyskał bezwzględnej ilości głosów i burmistrz Leszek Włodarski nie otrzymał wotum zaufania.

Później głosowano nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Po pozytywnych opiniach komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowanie wyglądało inaczej i burmistrzowi udzielono absolutorium 15 głosami, przy jednym wstrzymującym się.

Łęczna 21 sierpnia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876