Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

Pojezierze: Zacznijmy może od statystyk. Czy w gminie Cyców stwierdzono przypadki zakażenia, czy były i może są jeszcze osoby w kwarantannie?

Wiesław Pikuła: W Gminie Cyców do dnia 19.06.2020 nie stwierdzono przypadków zakażenia koronowirusem, natomiast poddanych kwarantannie było w sumie kilkaset osób (dokładnych danych brak). W dniu 19.06.2020 na kwarantannie przebywały 124 osoby.

Pojezierze: Jak funkcjonował i funkcjonuje urząd podczas koronawirusa?

Wiesław Pikuła: Mimo panującej pandemii koronawirusa, Urząd Gminy Cyców pracował codziennie i interesanci byli przyjmowani z zachowaniem środków ostrożności. W związku z tym nie ma żadnych zaległości w funkcjonowaniu urzędu, również zgodnie z planem realizowane były i są założenia budżetowe.

Bardzo dziękuję służbom medycznym, strażakom, policjantom, handlowcom, pracownikom banku i poczty, nauczycielom, pracownikom samorządowym i OPS za dotychczasową pracę podczas pandemii koronawirusa. Oświata samorządowa funkcjonowała zgodnie z wytycznymi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, zrobiliśmy wspólnie z kadrą pedagogiczną wszystko żeby nauczanie na odległość, przez internet odbywało się sprawnie.

Dostarczona została żywność z Banku Żywności do domów zakwalifikowanych mieszkańców gminy Cyców. Ponadto mieszkańcom gminy Cyców dostarczone zostały bezpłatne maseczki ochronne. Bardzo dziękuję mieszkańcom gminy za zdyscyplinowanie i przestrzeganie zaleceń, dzięki czemu wirus na terenie gminy nie rozprzestrzenił się i oby tak pozostało.

Pojezierze: W jakim stopniu lockdown dotknął mieszkańców gminy wiejskiej jaką jest Cyców?

Wiesław Pikuła: Pandemia koronowirusa i obostrzenia z tym związane na pewno były i są w dalszym ciągu utrudnieniem dla mieszkańców gminy, wspomnę o oświacie, która funkcjonuje zdalnie, jest to problemem dla dzieci, nauczycieli a przede wszystkim rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę.

Zamarła działalność w usługach fryzjerskich, gastronomicznych, hotelarskich oraz gospodarstwach agroturystycznych, co spowodowało duże problemy dla osób czerpiących z tej działalności dochody, a brak tych usług uciążliwość dla mieszkańców.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, w dalszym ciągu zalecam ograniczanie do możliwego minimum kontaktów z innymi osobami. Powinniśmy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Jednocześnie, ważne jest dbanie o codzienną higienę. Częste mycie rąk i nie podawanie sobie rąk przy powitaniu są istotnym tego aspektem.

Pojezierze: W Polsce samorządy zgłaszały problemy z budżetami. Skala tąpnięcia w samorządowych dochodach z PIT w kwietniu była bezprecedensowa. Spadek wynosił z reguły ponad 40 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 r. W Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy dochody z PIT zmalały o 41 proc., w Katowicach aż o 42 proc., we Wrocławiu – niemal 40 proc. Jeszcze bardziej dramatyczne spadki samorządy zanotowały w przypadku CIT. Jak ta sytuacja na przestrzeni miesięcy z COVID-19 wyglądała w gminie Cyców?

Wiesław Pikuła: W gminie Cyców jest podobnie, ale na prawdziwe skutki i dane o obniżeniu dochodów musimy jeszcze poczekać, nie znamy jeszcze wysokości pomocy jakiej potrzeba będzie udzielić dla podmiotów gospodarczych. Przeprowadzamy analizę budżetu, szukamy oszczędności. Pracownicy nie otrzymali tradycyjnej corocznej premii z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. Oszczędności nie dotyczą jednak planowanych inwestycji.

Pojezierze: Wcześniej, głównie samorządy miejskie, zgłaszały problemy finansowe spowodowane tzw. piątką Kaczyńskiego (zawierającą m.in. obniżenie z 18 do 17 proc. PIT-u oraz zerowego PIT-u dla młodych do 26. roku życia). Czy obniżki PIT w odczuwalny sposób wpłynęły na budżet gminy Cyców.

Wiesław Pikuła: Problem niższych dochodów samorządów, spowodowanych programami socjalnymi i kosztownymi reformami oświaty dotyczy wszystkich gmin w Polsce. Obserwujemy powrót do sterowania centralnego z Warszawy, zatraca się wielkie osiągnięcie jakim jest samorząd.

W wyniku „reformy Oświaty” samorządy muszą prowadzić szkoły podstawowe liczące osiem klas nawet jeżeli do klasy zapisany jest jeden uczeń. Mało tego takich klas nie można łączyć, bo ktoś w Warszawie tak wymyślił oczywiście nie dając na to pieniędzy.

Pojezierze: Póki co program inwestycyjny w gminie Cyców wydaje się niezagrożony. Co powstaje i jeszcze powstanie w gminie, zwiększając jakość życia mieszkańców?

Wiesław Pikuła: Tak jak wcześniej wspomniałem staramy się tak gospodarować środkami finansowymi, by inwestycje zaplanowane na 2020 rok były wykonane. Wykonano już oświetlenie uliczne w miejscowościach: Wólka Cycowska w stronę Marynki, Wólka Cycowska w stronę boiska, Wólka Cycowska tzw. Cyganówka, Cyców – łącznik ul. Wiejska-Gromadzka, Podgłębokie, Garbatówka. Zrealizowaliśmy też przyłącze wodociągowe do m. Głębokie (za jeziorem) oraz Cyców Kolonia Druga. Zakupiliśmy układarkę do asfaltu, ciągnik „kubota” wraz z osprzętem (przystawka do odcinania gałęzi, oraz przystawka do odmulania rowów), autobus 24 osobowy do przewozu uczniów do szkół. Rozpoczęliśmy również modernizację wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Cycowie.

Trwają też prace przy budowie nowych nawierzchni na drogach gminnych. W tym roku planujemy drogi: Bekiesz – Małków, „Niwa” Świerszczów, Biesiadki koło p. Stefańskiego, Głębokie obok p. Szysza, Wólka Cycowska w stronę boiska, Ostrówek Podyski, Cyców – Wólka Cycowska, Janowica. Dla realizacji tych inwestycji wyłoniony został dostawca emulsji asfaltowej i grysu bazaltowego.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876