Po zapowiedzianej przez rząd dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych przedstawiono listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania.

Według premiera Fundusz Dróg Samorządowych (istniejący już od roku) ma być istotnym elementem walki ze skutkami epidemii. Poprzez budowę dróg tworzymy nowe miejsca pracy - zaznaczył szef rządu podczas wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury.

W ramach funduszu pieniądze trafią też do powiatu łęczyńskiego. Dzięki nim możliwa będzie przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia, od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85. Nastąpi rozbudowa drogi gminnej nr 105335L w miejscowości Górne i przebudowa drogi gminnej nr 105121L w Charlężu.

Będzie też przebudowa drogi gminnej nr 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim. Ta droga będzie realizowana pod Łęczną i znamy szczegóły jej przebudowy, która będzie realizowana w technologii recyklingu na miejscu. To proces polegający na wykorzystaniu istniejącej nawierzchni po doziarnieniu jej kruszywem, dodaniu cementu i wymieszaniu przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności, a następnie z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy samobieżną maszyną frezującą i układającą. Na podbudowę z recyklingu zostanie ułożona warstwa z kruszywa mineralnego oraz 2 warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm. Powstanie droga o długości 3,52 km i szerokości 5 m. Po obu stronach jezdni wybudowane będzie pobocze o szerokości 75 cm. Bezpieczeństwo pieszych zapewnią progi zwalniające i wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. W Ciechankach Krzesimowskich wykonana będzie zatoka autobusowa z wiatą przystankową. Dzięki poszerzeniu jezdni i nowej nawierzchni znacząco poprawi się komfort użytkowników.

Na liście rezerwowej znalazły się również projekty gminy Spiczyn i powiatu łęczyńskiego. W całym województwie lubelskim ma zostać wybudowane ponad 440 dróg gminnych i powiatowych.

Łęczna 01 maja 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876