Pakiet skierowany jest do przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z wprowadzeniem ograniczeń wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Wójt gminy Cyców wprowadził możliwość udzielenia pomocy przedsiębiorcom w sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), m.in.: polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach, związaną ze sportem i rekreacją, związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, lub prowadzący handel detaliczny wymienionymi artykułami przemysłowymi, lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o pomoc ze strony gminy.

Pomoc może polegać na odroczeniu terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres do 6 miesięcy; rozłożeniu na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.); umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę; z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty: oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis; formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis; sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów, dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej; oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc może złożyć: pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Cyców, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmska 42 w Cycowie w godzinach pracy.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Łęczna 13 kwietnia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876