Przedszkole nr 3 w Łęcznej uroczyście świętowało 30. rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Ten niezwykły dokument mówi o tym, że każdemu dziecku niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

W tym roku uroczystość ta została połączona z międzynarodowym projektem edukacyjnym „ Mały miś w świecie wielkiej literatury” moduł „Mały mis i prawa dziecka” autorstwa Anety Konefał oraz akcją UNICEF. „Przedszkolaki z trójki na zakręcie” przeznaczyły cały tydzień na pogłębienie wiadomości dotyczących ich praw.

Tydzień ten był bardzo pracowity, wypełniony różnorodnymi aktywnościami: dzieci słuchały wierszy dotyczących praw dziecka, tworzyły własne albumy ilustrujące prawa dziecka w oparciu o literaturę, uczestniczyły w konkursach plastycznych dotyczących praw dziecka, wzięły udział w spotkaniu z osobami, które pomogły poznać, utrwalić i zapamiętać prawa przysługujące dzieciom na całym świecie. Byli to przedstawiciele bibliotek, szpitali, policji, psychologów oraz rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,

W taki sposób upłynął ten niezwykły tydzień, w którym zapoznawano dzieci z prawami dziecka. Dzisiaj, każdy przedszkolak, już wie, że przysługują mu prawa, które muszą być szanowane i przestrzegane przez dorosłych. Poprzez realizację w/w działań pracownicy przedszkola starali się wyposażyć dzieci we właściwy system wartości i tym samym dobrze przygotować do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia.

Łęczna 15 grudnia 2019

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677