28 marca policjantki z łęczyńskiej komendy przeprowadziły prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum. Zasadniczym tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich i profilaktyka uzależnień.

Policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z łęczyńskiej komendy odwiedziły uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej. Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Omówiony został katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Wskazywano na czyny popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Młodym ludziom przybliżono środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich.

Funkcjonariuszki wyjaśniły uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Nie zabrakło również tematów związanych z problematyką uzależnień. Policjantki przestrzegały przed zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Ponadto wskazywały na zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podnoszenie świadomości prawnej u młodzieży jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej, ogólnego poczucia bezpieczeństwa jaki i młodych ludzi. Policjanci podczas prowadzonych spotkań z młodzieżą wskazują, że niejednokrotnie popełnione błędy w wieku młodzieńczym mają odzwierciedlenie w dalszym, już dorosłym życiu.

Łęczna 29 marca

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677