Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gm. Cyców

Pojezierze: Przed panem nowa kadencja, według zmienionych przepisów pięcioletnia. Jak pan widzi rozwój gminy w tym okresie. Jakie będą priorytety?

Wiesław Pikuła: Nie przewiduję żadnej rewolucji. Dalej głównym celem naszych działań będzie polepszanie warunków życia mieszkańców gminy i podnoszenie atrakcyjności gminy dla osób, które chciałyby u nas znaleźć miejsce stałego pobytu, zbudować tu swój dom. Efekty tego działania są już widoczne, a przejawem zainteresowania jest wzrost zapotrzebowania na działki budowlane. W samym grudniu 2018 r starostwo wydało dziewięć pozwoleń na budowę. Podobnie jest w styczniu, do 23 tego miesiąca już wiemy, że kolejnych kilka osób będzie się budować w naszej gminie. To powoduje, że od prawie dziesięciu lat mieszkańców w gminie przybywa.

Kolejnym priorytetem są drogi gminne. Chcę, aby w tej kadencji wszystkie drogi gminne zostały utwardzone i przykryte asfaltowym dywanikiem. Dzisiaj już większość naszych dróg ma odpowiedni standard, chcemy tak przebudować wszystkie nasze istniejące ciągi komunikacyjne oraz te, które wytyczymy w miejscach budowy nowych domów, w ramach nowego studium zagospodarowania przestrzennego, które przede wszystkim poszerza obszar terenów budowlanych.

W planach mamy też duże inwestycje oświatowe. W tym roku skończymy budowę szkoły w Świerszczowie. Będziemy też modernizować istniejące budynki szkolne tak aby warunki nauczania były na takim poziomie jak w miastach. Mamy już bardzo dobrze wyposażone klaso-pracownie dzięki funduszom unijnym, staramy się aby wszystkie nasze szkoły, jeśli będzie mniej uczniów, funkcjonowały przynajmniej w wymiarze klas 1-4.

Pojezierze: To trochę nietypowe, zazwyczaj samorządowcy narzekają na konieczność dopłacania do oświaty dużych sum z budżetów samorządu i czasem dążą do zamykania małych szkół.

W. Pikuła: My też musimy i to sporo dokładać do oświaty, bo rządowa subwencja jest po prostu za mała. Widzimy jednak naszą przyszłość w młodym pokoleniu i chcemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dojrzewania. Natomiast dla wygody rodziców, w tychże szkołach będą również pełnowymiarowe przedszkola. Aby dorośli mogli pracować, realizować swoje aspiracje. Aktualnie punkty przedszkolne zasadniczo pracują pięć godzin, chcemy ten czas wydłużyć. Wtedy gmina będzie się dalej rozwijać, rosnąć będzie liczba mieszkańców, co u nas ma już miejsce od kilku dobrych lat.

Innym zadaniem na pograniczu oświaty i kultury jest pobudzenie organizacji pozarządowych działających w gminie, na przykład Koła Gospodyń Wiejskich, którym, jeśli zdecydują się zarejestrować, chcemy przekazać istniejące w gminie świetlice do użytkowania. Jeśli będzie się w nich coś działo, możemy takich użytkowników nawet wspomóc finansowo, zapewnić wsparcie Domu Kultury. Chodzi o to by wybudowane świetlice nie stały puste, miały swojego gospodarza, który te miejsca ożywi, zaktywizuje lokalną społeczność i będzie działał dla dobra mieszkańców.

Na koniec jeszcze jedno ważne zadanie w tej kadencji – chcemy doprowadzić do zwiększenia udziału gazu w miksie energetycznym. Nie oznacza to pełnej gazyfikacji gminy, kładzenia wszędzie gazociągów, bo to po prostu nie jest możliwe. Ale są jeszcze inne rozwiązania jak na przykład duże zbiorniki gazu w poszczególnych miejscowościach. To ważne zadanie w kontekście polepszania jakości powietrza w gminie.

Pojezierze: Powietrze w gminie nie jest dobre?

W. Pikuła: Nie ma terenów wolnych od tych problemów, zwłaszcza w zimie, kiedy większość pali węglem – różnej do tego jakości. Staramy się to zmieniać, a walka o zachowanie klimatu i czyste powietrze stanowi już od lat ważne działanie gminy. Na przykład nowe przedszkole jest samowystarczalne pod względem energetycznym. Odpowiednie ocieplenie budynku oraz panele słoneczne, fotowoltaiczne i pompy ciepła zapewnią mu potrzebną energię elektryczną oraz ogrzewanie. W budowanej szkole w Świerszczowie też nie będzie kotłowni, a nowoczesne źródła odnawialne ciepła i prądu. Wszystkim mieszkańcom proponujemy założenie paneli słonecznych w ramach programu „czyste powietrze” dofinansowywanego z UE. Propagujemy też fotowoltaikę, a więc prąd z własnego źródła na swój użytek. Mamy coraz więcej chętnych, ale na przykład też unijny projekt wymiany pieców na nowoczesne, opalane paliwami odnawialnymi, nie wzbudził większego zainteresowania mieszkańców. Ja sam taki piec na pelet założyłem i jestem ogromnie zadowolony.

Pojezierze: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy gminy już w tym roku?

W. Pikuła: Tegoroczny budżet gminy, uchwalony pod koniec ubiegłego roku, nie jest zrównoważony i zakłada wzięcie 4,5 mln zł kredytu na inwestycje. Chociaż w trakcie roku będziemy szukać dodatkowych źródeł dochodu.

Planujemy duże inwestycje. Po pierwsze budować będziemy targowisko w Cycowie, typowo dla rolników chcących sprzedawać swoje płody i wyroby. Będzie 10 boksów całorocznych, ogrzewanych, stanie też magazyn na towary oraz stoły dla okazjonalnych sprzedawców. Koszt targowiska to 2 mln zł, z których połowa będzie zrefundowana. Do końca sierpnia ma też być ukończona szkoła w Świerszczowie, a to koszt ponad 5 mln zł. W planie mamy też położenie dywanika asfaltowego na 8 km utwardzonych wstępnie dróg gminnych, których kolejność powstawania ustali Rada Gminy. Ponadto planujemy też utwardzić powierzchniowo 20 km dróg, na których później położymy asfalt. Dodatkowo z powiatem budujemy 5,5 km drogi od Nadrybia do gm. Urszulin. W tym roku tą inwestycję zakończymy. W tym roku powstanie też droga Kopina – Zaróbka. Nasz wkład w obie drogi wynosi po 50 procent. Zaczynamy też przygotowanie projektów technicznych pod budowę chodnika lub ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej od miejscowości Kolonia II do Cycowa. W ubiegłym roku wybudowaliśmy chodnik przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ludwinów Stawek. Dzięki temu, że zarząd dróg wojewódzkich ma program współpracy i współfinansowania z gminami. Gorzej pod względem jest z dyrekcją dróg krajowych, która chyba zapomniała, że powinna być dla ludzi a nie odwrotnie. W tym roku planujemy też wykonać 3 km własnego oświetlenia ulicznego. Mniejszych inwestycji jest jeszcze dużo, ale o nich może przy innej okazji.

Pojezierze: Przy wielu inwestycjach gmina korzysta z funduszy unijnych.

W. Pikuła: Oczywiście. Z UE będą pieniądze na targowisko, na projekty oświatowe w tym na podniesienie jakości nauczania, gdzie będą dodatkowe godziny dla uczniów, ale także szkolenia dla nauczycieli, ponadto na utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla emerytów i rencistów. Z programu krajowego mam nadzieję otrzymać wsparcie do budowy szkoły, a konkretnie nowej technologii tam zastosowanej.

Pojezierze: Na koniec pytanie nie dotyczące bezpośrednio gminy. Co Pan sądzi o plotkach, które znalazły nawet swoje odzwierciedlenie w niektórych mediach, że podczas tej kadencji nastąpi likwidacja powiatu łęczyńskiego i jego rozbiór pomiędzy sąsiednie powiaty – świdnicki, lubartowski i chełmski?

W. Pikuła: Po pierwsze jest wiele powiatów z o wiele gorszą sytuacją finansową, a nikt nie ma zamiaru ich likwidować, więc takie zamiary w stosunku do powiatu łęczyńskiego nie mają żadnych podstaw. Są to więc plotki i spekulacje, nigdzie oficjalnie nie zasygnalizowane. Uważam, że powiat łęczyński wbrew pozorom wcale nie jest w tragicznej sytuacji i teraz trzeba zacząć oszczędzać, mądrze gospodarować i sytuacja dosyć szybko może się poprawić. Już jakieś kroki w tym kierunku poczynił poprzedni zarząd, teraz takie podejście wystarczy kontynuować. A na koniec chciałbym dodać, że chociaż długi powiatu zaczęły się z powodu budowy szpitala, ale za to powstała placówka służby zdrowia, która dobrze służy nie tylko lokalnej społeczności i którą możemy się chwalić i to w skali całego kraju.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876