18 maja 2018 r. na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. część gminy Cyców położona na północ od drogi wojewódzkiej nr 841 została włączona do strefy czerwonej (objętej ograniczeniami) dot. Afrykańskiego Pomoru Świń.

W związku z tym 23 maja 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Cycowie odbyło się spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z gospodarzem gminy, sołtysami, hodowcami trzody chlewnej i zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkania omawiano m.in. zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami.

W obrębie strefy czerwonej transport świń do innych gospodarstw albo rzeźni możliwy jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń. Po otrzymaniu decyzji świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy. Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierzęta muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii. Istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ. Miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami, takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii po uprzednim złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia.

Środki transportu, którymi przewożone są zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane. Dokument potwierdzający oczyszczenie i odkażania po ostatnim transporcie zwierząt powinien być przewożony w tym środku transportu.

 

Łęczna 23 maja

 

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876