W sprzedaży jest publikacja dotycząca Łęcznej. Miasta, które ma już 550 lat, po tym jak prawa miejskie nadał mu król Kazimierz Jagiellończyk, na wniosek kasztelana Jana Tęczyńskiego,

„Studia z dziejów Łęcznej” pod redakcją Anny Sochackiej to 19 artykułów dotyczących przeszłości miasta zapisanych na około 650 stronach. Autorami artykułów są badacze reprezentujący środowiska uniwersyteckie, regionaliści i historycy, z których trzynastu posiada tytuły profesorskie. Z artykułów można dowiedzieć się m.in. jak wyglądało osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Łęcznej, życie mieszkańców z okresu zaborów oraz w międzywojennej Polsce. Jest też materiał poświęcony narodzinom kopalni w Bogdance.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677