Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała szczegółowe wyniki tegorocznych matur. W Lublinie wśród szkół publicznych najlepiej byli przygotowani uczniowie III i I LO oraz Technikum Elektronicznego. Wśród liceów, których uczniowie wypadli najgorzej w województwie lubelskim znalazło się Liceum Ogólnokształcące w Milejowie.

W Lublinie w liceach ogólnokształcących maturę zdali wszyscy uczniowie III LO, a także Prywatnego LO im. Królowej Jadwigi, Międzynarodowego LO „Paderewski”, Pallotyńskiego LO im. Stefana Batorego i LO im. Jana III Sobieskiego. W przypadku I LO komisja też podaje, iż zdało 100 procent przystępujących do matury, ale wyniki OKE są zaokrąglane a jedna osoba w „Staszicu” jednak nie zdała.

Wśród lubelskich techników najlepiej poszło uczniom Technikum Elektronicznego przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie. Maturę zdało tam 99 proc. uczniów. Drugą pozycję wspólnie zajęły Technikum Mechaniczne i Technikum Budowlano-Geodezyjne w Lublinie – obydwa z wynikiem 90 proc.

Wyniki szkół średnich w powiecie łęczyńskim niestety znacznie odbiegają od tych najlepszych.

W Technikum w Milejowie przy ul. Partyzanckiej maturę zdało tylko 45 proc. przystępujących do niej. Lepiej wypadli uczniowie technikum z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, którzy w 61 proc. zanotowali sukces. Uczniowie Technikum Górniczego i Politechnicznego w Łęcznej (Zespół Szkół Górniczych) wykazali się ciut większą wiedzą, bo maturę zdało tam 62 proc. abiturientów. Na tym tle wiedzą błysnęli abiturienci technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, gdzie maturę zdało 75 proc. uczniów.

O ile wyniki matur w łęczyńskich technikach, poza milejowskim, plasują te szkoły jednak w górnej połowie – tych lepszych techników, to rezultaty uzyskane przez licealistów nie zachwycają. Wynik uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej na poziomie 64 proc. plasuje to liceum niestety gdzieś w gronie ogólnokształcących szkół średnich z mniejszych miejscowości. Za to osiągnięcia liceum z Milejowa z wynikiem 23 proc. zdanych matur, to już sam dół na wojewódzkiej tabeli wyników. Co prawda można znaleźć gorsze wyniki, jak np. w Liceum Ogólnokształcącym w Kraśniku (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), III Liceum Ogólnokształcącym w Kraśniku, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Czapskiego w Lublinie, czy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Teresy w Lublinie, gdzie zdało zaledwie po 17 proc. abiturientów, ale to mały powód do zadowolenia. Tak jak generalnie bardzo słabe wyniki liceów dla dorosłych, gdzie jak na przykład w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zamościu nie zdał matury ani jeden do niej przystępujący uczeń.

Jak wypadamy na tle kraju – oceńcie czytelnicy sami. Wśród tegorocznych absolwentów z liceów maturę zdało 84,4 procent. Wśród tegorocznych absolwentów z techników zdało 67,9 procent. W sumie maturę zdobyło ponad 202,5 tysiąca maturzystów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło zaś 258 tys. tegorocznych absolwentów (165,9 tys. absolwentów liceów i 92,2 tys. absolwentów techników).

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876