W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie utworzona zostanie klasa wojskowa. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Stosowne porozumienie o współpracy podpisane zostało 28 marca pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie a dowództwem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ze strony 2. LBOT podpisał je pułkownik Tadeusz Nastorowicz, ze strony szkoły jej dyrektor Dariusz Szafranek. W uroczystości uczestniczył starosta Roman Cholewa oraz powiatowy radny Andrzej Dyczewski.

Porozumienia daje absolwentom klasy wojskowej pierwszeństwo w powoływaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz w ubieganiu się o przyjęcie do wyższych szkół wojskowych. Dodatkowo absolwenci będą mogli aplikować swoje kandydatury do zawodowej służby wojskowej. Patronat WSOSP, umowę o współpracy podpisano 13 marca, to dla uczniów możliwość korzystania z najnowocześniejszej bazy dydaktycznej tej placówki oraz wybrane zajęcia prowadzone przez wykładowców wojskowych.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Dowódcą został generał brygady Wiesław Kukuła.

Zgodnie z planem budowy Wojsk Obrony Terytorialnej w trzech wschodnich województwach (podlaskim, lubelskim i podkarpackim) zawiązana jest już struktura i obsadzona zdecydowana większość stanowisk przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Pierwsze szkolenie podstawowe dla kandydatów na żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w brygadach tych województw ruszy najprawdopodobniej w kwietniu. Jednocześnie rozpocznie się formowanie kolejnych batalionów, które w przyszłym roku rozpoczną nabór i szkolenie służby terytorialnej.

W dwóch kolejnych województwach przygotowane są już do uruchomienia struktury na poziomie brygad (dwóch w województwie mazowieckim oraz jednej w województwie warmińsko – mazurskim). Zakłada się, że ostatnie struktury WOT zostaną zawiązane do końca 2019 roku a ich docelowa liczebność to 17 brygad, 68 batalionów oraz ponad 300 kompanii lekkiej piechoty.

Szukasz informacji? Sprawdź u nas.

logo e pojezierze 2023 ciemne ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redakcja

tel. 602 811 876
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876