Swego czasu Rada Miasta Lublina ustanowiła zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego. Uchwałę radnych zaskarżyło dwóch mieszkańców Lublina – miłośników psów i ich praw. Dwa lata temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że „nie mieli interesu prawnego” w złożeniu takiej skargi. Uparci obrońcy zwierząt złożyli jednak od tego wyroku skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. Dzisiaj (22 marca) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie wojewódzkiej instancji.

Nie można karać mandatami za wchodzenie z psem do Ogrodu Saskiego – stwierdził NSA. Co prawda Naczelny Sąd Administracyjny nie ocenił samej zgodności z prawem uchwalonego przez Radę Miasta zakazu wprowadzania psów do najstarszego parku w mieście, ale ustnie stwierdził, że nie jest to żaden przepis porządkowy. W ustnym uzasadnieniu swojego orzeczenia NSA podkreślił, że nie ma żadnych podstaw do karania mandatami osób wchodzących do Ogrodu Saskiego z psem wbrew uchwalonemu przez radnych zakazowi. Ocenę legalności decyzji radnych NSA polecił lubelskiemu sądowi, przekazując mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W Polsce mamy 7 milionów psów, co stawia nas na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby tych czworonożnych przyjaciół człowieka. Przed nami są tylko Wielka Brytania i Niemcy.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876