Pili alkohol, zaśmiecali, a jeden załatwił potrzebę fizjologiczną za krzaczkiem. Wszystko działo się w poniedziałek 27 marca tuż przed południem na placu w centrum Lubartowa. Operator monitoringu miejskiego zauważył trzech mężczyzn, którzy w blasku wiosennego słońca siedząc na ławeczce raczyli się alkoholem.

Puste butelki rzucali w rosnące obok krzewy, podobnie jak niedopałki papierosów. Kiedy jeden z nich poczuł przemożną konieczność załatwienia potrzeby fizjologicznej to bez skrępowania uczynił to w pobliskich krzakach.

Zaalarmowani policjanci przerwali tą osobliwą majówkę – w marcu i w mieście. Na biesiadników zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Wszyscy odpowiedzą za zaśmiecanie miejsca publicznego. Dwaj – dodatkowo za spożywanie alkoholu wbrew przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876