Gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej i będzie stopniowo wygaszane. W świeżo wyremontowanym obiekcie przy ul. Piłsudskiego będą się uczyły starsze roczniki uczniów szkoły podstawowej. W Zespole Szkół przy ul. Jaśminowej gimnazjum też będzie stopniowo wygaszane. Ostatecznie w budynku pozostanie ośmioklasowa podstawówka. Takie są główne ustalenia negocjacji burmistrza z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego, związkami zawodowymi oraz radnymi Komisji Oświaty Rady Miejskiej.

Z uwagi na fakt, że znikną dwa gimnazja i za dwa lata z gminnych szkół ubędzie jeden rocznik dzieci, czyli ponad 200 uczniów, zmniejszy się też obsada kadrowa szkół. W Łęcznej, na szczeblu podstawowym (z gimnazjami) potrzeba będzie blisko 20 nauczycieli mniej. Trudno powiedzieć ilu uda się znaleźć pracę w liceum czy technikum.

Zaproponowane zmiany musi zaakceptować lubelski kurator oświaty, by weszły w życie od 1 września.  

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876