Bezrobocie powyżej 10 proc. oznacza, że w gospodarce dzieje się źle. Dlatego każda nowa oferta pracy jest na wagę złota. Jeśli dotyczy prawie trzystu miejsc jest wprost bezcenna.

A prawie tylu właśnie pracowników poszukuje Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. W najbliższych miesiącach kopalnia chce zatrudnić 90 osób do pracy pod ziemią. Nowi pracownicy mają zastąpić górników, którzy przechodzą już na emeryturę. Jest to więc normalna wymiana pokoleń. Natomiast w sierpniu i we wrześniu tego roku spółka będzie szukać dalszych około 200 osób, tym razem w związku z planowanym zwiększeniem wydobycia.

Bogdanka po raz kolejny została laureatem Diamentów Forbesa – co rocznego rankingu tego prestiżowego miesięcznika biznesowego. Po ubiegłorocznym zwycięstwie, w tegorocznej edycji spółka zajęła II miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw Lubelszczyzny.

Miesięcznik Forbes wraz z portalem Onet przyznał również kopalni e-Diament Forebs&Onet 2012, za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii najlepszej strony internetowej w województwie lubelskim, a lokalizator internetowy ZUMI uhonorował Bogdankę I miejscem za najlepsze wykorzystanie Internetu w prezentowaniu atutów firmy.

Rozwój przemysłu oznacza wzrost zanieczyszczenia naturalnego środowiska człowieka – taka teza była jeszcze parędziesiąt lat temu w pełni prawdziwa i poparta codziennymi obserwacjami. W latach siedemdziesiątych Tamiza w Londynie była cuchnącym ściekiem, a oddychanie powietrzem Katowic gwarantowało pylicę płuc równie dobrze jak praca przy młynach cementowni. Dzisiaj w Tamizie można łowić ryby.

Przyczyn jest kilka. Jedną z nich jest powstanie nowych, czystych gałęzi przemysłu, które by funkcjonować same potrzebują wręcz sterylnych warunków. Przede wszystkim jednak wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństw i zrozumienie, że sami gotujemy sobie koszmarną przyszłość. Dużo wcześniej ta mądrość ujawniła się w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, do Polski tak na dobre dotarła wraz z przemianami lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Osiągnęliśmy w I kwartale tego roku wyniki o imponującej dynamice wzrostu wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. To nie jest efekt jakiejś nadzwyczajnej rynkowej koniunktury. To skutek konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju. Przed rokiem spółka dźwigała techniczny, organizacyjny i finansowy ciężar prowadzonych inwestycji. Dziś osiągamy wymierne rezultaty tego procesu – tak podsumował wyniki Bogdanki za I kwartał 2012 roku Mirosław Taras, prezes zarządu spółki.

Rzeczywiście, spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wypracowała w I kwartale 2012 roku ponad 477 mln zł przychodów, o blisko 54 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Co więcej zysk operacyjny wyniósł prawie 119,3 mln zł, a zysk netto całej Grupy sięgnął 99,21 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 175,91 proc. W złotówkach oznacza to, że w ciągu tylko tego kwartału Bogdanka zarobiła na czysto aż o ponad 63 miliony zł więcej niż w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2011 roku.

- Kieruję spółką, która w swojej branży chce się ścigać z najlepszymi. Ścigać i wygrywać – mówił Mirosław Taras, prezes zarządu LW Bogdanka S.A. w 2010 roku podczas prezentacji zespołu Bogdanka Racing, którego sponsoringu podjął się Lubelski Węgiel - Takie same cele i ambicje mają również zawodnicy Bogdanka Racing. Wspieramy to przedsięwzięcie, sponsorujemy Team, bo mamy wspólnotę celów i wartości. Promując markę Bogdanka poprzez sponsoring sportowy Bogdanka Racing, chcemy podkreślić charakter naszej firmy - dynamicznej, dążącej do sukcesu przy wykorzystaniu inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz technologicznych. Takiej firmy, która w wyścigu z najlepszymi chce stanąć na pudle.

Takie właśnie główne cele przyświecają spółce przy podejmowaniu sponsoringu różnych dyscyplin sportowych. A Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jak przystało na wiodący zakład regionu sponsoruje wiele ważnych przedsięwzięć w naszym województwie. Jedną z dziedzin jest właśnie sport.

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wypracowała w I kwartale 2012 roku ponad 477 mln zł przychodów, o blisko 54 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Co więcej zysk operacyjny wyniósł prawie 119,3 mln zł, a zysk netto całej Grupy sięgnął 99,21 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 175,91 proc. W złotówkach oznacza to, że w ciągu tylko tego kwartału Bogdanka zarobiła na czysto aż o ponad 63 miliony zł więcej niż w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2011 roku.

4 stycznia 2012 r. wprowadzono do obrotu na Giełdzie Papierów 3.208.111 akcji pracowniczych Lubelskiego Węgla Bogdanka. Wprowadzenie tak dużej ilości akcji nie zaszkodziło jednak giełdowemu kursowi spółki. Pierwszego dnia, w którym można już było handlować akcjami pracowniczymi Bogdanki, cena akcji kopalni wyraźnie wzrosła. Na zamknięcie sesji giełdowej za jedną akcję Bogdanki płacono o 4,4 proc. więcej niż na początku. Obrót walorami spółki przekroczył 38,2 mln zł, czyli znacznie wię-cej niż średnia z ostatniego roku, która wynosi blisko 6 mln zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LW Bogdanka, które odbyło się 10 maja br. podjęło kilka bardzo istotnych decyzji.

Zadecydowano, że zysk netto LW Bogdanka za 2010 r. w wysokości 227,36 mln zł zostanie podzielony w ten sposób, iż 47,6 mln zł pójdzie na wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę 1,40 zł na każdą akcję (określono termin ustalenia prawa do dywidendy na 29 lipca 2011 roku a termin wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2011 roku), a pozostała część zysku (179,74 mln zł) zasili kapitał rezerwowy spółki.

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance zwołał na 10 maja na godz. 11, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.

Akcjonariusze spółki rozpatrzą m.in. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz będą głosować nad udzieleniem absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Ważnymi punktami, co do których może nie być jednomyślności, będzie zapewne propozycja Zarządu co do podziału zysku za 2010 rok oraz zmiany w statucie Spółki.

W epoce Gierka węgiel nazywano czarnym złotem. Nawet jednak kiedy górnictwo przestało już być pieszczochem władzy, zawsze mówiło się w Polsce, że węgiel to strategiczny surowiec dający nam chociaż namiastkę energetycznej niezależności. I nie ma w tym przesady, jeśli się weźmie pod uwagę, że Polska ciągle 88 proc. swojej energii elektrycznej pozyskuje z węgla kamiennego i brunatnego. Gaz i ropa mają w wytwarzaniu energii elektrycznej znikomy udział, tak jak i źródła odnawialne dające u nas około 6 proc. energii. Nawet prognoza na 2030 rok zakłada, że z węgla wytwarzać się będzie w Polsce 57 proc. energii elektrycznej.

Internetowa Gazeta Regionalna

logo pojezierze 2021 ok

  

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A

www.e-pojezierze.pl

e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677
tel. 602 811 876