Lubelska kopalnia węgla kamiennego w Bogdance od wielu już lat wspiera w różnorodny sposób lokalną społeczność. Jedną z form takiego wspierania było i jest przekazywanie różnego rodzaju darowizn – zarówno organizacjom, instytucjom jak i osobom fizycznym, które znalazły się w tzw. potrzebie, czy też trudnej sytuacji losowej. Jednym z takich przykładów jest szpital powiatowy w Łęcznej (położony niedaleko od kopalni Bogdanka), który powstał między innymi dzięki środkom finansowym przekazanym przez kopalnię.

Znaczna ilość próśb o wsparcie, która spływała na ręce kierownictwa Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., stała się zaczynem do działań zmierzających do powołania fundacji, która gospodarując między innymi środkami fundatora mogłaby udzielać celowej pomocy i prowadzić skuteczną działalność filantropijną.

Tak właśnie, dzięki inicjatywie Rady Nadzorczej i Zarządu LW Bogdanka, powstała Fundacja „Solidarni Górnicy”, która rozpoczęła swoją statutową działalność w marcu 2014 r. Obecnie jest to bardzo ważny podmiot dla środowiska górniczego i społeczności województwa lubelskiego, wspierający będących w potrzebie pracowników spółki, ich rodziny i pracowników firm świadczących usługi na rzecz spółki, a także społeczność lokalną.

Celem Fundacji „Solidarni Górnicy” jest świadczenie pomocy finansowej i wspomaganie osób poszkodowanych w wypadkach losowych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin, a także wspieranie unikalnych talentów, przedsięwzięć kulturalnych, prozdrowotnych, ekologicznych i innych, o dużym znaczeniu lokalnym i regionalnym. Rada i Zarząd Fundacji „Solidarni Górnicy” wykonują swoje obowiązki wyłącznie społecznie, nie pobierając żadnych gratyfikacji.

Fundację tworzą ludzie związani z Bogdanką, stąd organizacja wspiera wiele inicjatyw społecznych zainicjowanych przez kopalnię. Jedną z nich jest trójstronne porozumienie dedykowane promocji honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz rejestru do banku dawców i dawczyń szpiku. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w regionie, łączącą wysiłki sektora publicznego, biznesowego i pozarządowego, dla wsparcia idei krwiodawstwa, krwiolecznictwa i dawstwa szpiku. Fundacja angażuje się także w inicjatywy podnoszące poziom wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego – wśród nich Konkurs „Młodzi Ratownicy”, organizowany co roku w Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu. Fundacja „Solidarni Górnicy” bierze także aktywny udział w zbiórkach żywności czy artykułów szkolnych, wspierając akcję Caritas Polska „Tornister Pełen Uśmiechu”.

Dochody Fundacji pochodzą głównie z darowizn, datków i subwencji. Ten rok jest wyjątkowy dla „Solidarnych Górników”. Bowiem dzięki otrzymaniu przez Fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego, począwszy od tego roku, podatnicy mogą już włączyć się w jej wspieranie i przekazywać na rzecz Fundacji „Solidarni Górnicy” wpłatę z odpisu 1% podatku rozliczanego PIT-u. Wielu pytanych pracowników Bogdanki, właśnie na ten cel zamierza przeznaczyć swój 1% podatku.

Jak mówi Bogdan Kowal, Prezes Zarządu Fundacji, Cieszy nas, że pracownicy kopalni utożsamiają się z Fundacją „Solidarni Górnicy”. Dzięki zebranym środkom można będzie jeszcze bardziej pomagać tym wszystkim, którzy znaleźli się w potrzebie. W ten sposób wspieramy też LW Bogdankę w realizacji najważniejszych celów strategii CSR, przede wszystkim w zapewnieniu bezpieczeństwa i rozwoju lokalnej społeczności oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Grzegorz Gawroński, przewodniczący Rady Fundacji, dodaje – Działalność naszej Fundacji, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i empatii, jest z roku na rok coraz bardziej widoczna w środowisku lokalnym. W interesie kopalni jest by taka forma pomocy i wsparcia otoczenia funkcjonowała sprawnie oraz szybko odpowiadała na pojawiające się potrzeby.

W 2017 r. na działalność statutową Fundacja wydała ponad 210 000 zł, w tym na leczenie i rehabilitację – 41%, zakup sprzętu medycznego – 36%, stypendia za wyniki w nauce – 8%, pomoc socjalną – 6%, pozostałe dofinansowanie – 9%.

NIE WAHAJ SIĘ I PRZEKAŻ 1% PODATKU I WESPRZYJ FUNDACJĘ „SOLIDARNI GÓRNICY”/ KRS: 000491946

Łęczna 19 kwietnia

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, Zofiówka 135 A
www.e-pojezierze.pl
e-mail: gazeta@e-pojezierze.pl

.

Redaktor

tel. 793 810 222
.
Biuro Reklamy
tel. 500 295 677