Bezrobocie w województwie lubelskim w maju 2020 roku wyniosło 8,1% – podał Urząd Statystyczny w Lublinie. Na koniec kwietnia wynosiło 7,9%. W całej Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego ale na koniec czerwca wyniosła 6,1 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Oznacza to, że tylko w samym czerwcu liczba bezrobotnych wzrosła o 15,4 tys. osób i wynosi aktualnie 1,027 miliona osób.

Sam dotychczasowy wpływ koronawirusa na liczbę nowych bezrobotnych szacowany jest w Polsce na około 105-115 tysięcy osób. Nie jest to jednak liczba tożsama z tymi, którzy stracili pracę. Ich może być i to dużo więcej, bo nie wszyscy zarejestrowali się w urzędach lub też nadal są na okresach wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto do końca maja ponad 3 miliony miejsc pracy było dodatkowo chronione między innymi przez zasiłki opiekuńcze wypłacane przez ZUS, a firmy otrzymujące pomoc publiczną zobowiązane były do niedokonywania redukcji.

Na Lubelszczyźnie podobnie jak w kraju niewiele jest firm, które nie odczułyby skutków pandemii. Wirus wpłynął na zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Wynosiło ono w maju prawie 197 tysięcy osób. W porównaniu do sytuacji o rok wcześniejszej, było ono mniejsze o 3%. Przełożyło się to także na wzrost liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Tych osób było w maju 2020 roku prawie 76 tysięcy i było ich więcej o 8,6%. Na jedną ofertę pracy na rynku przypadało w maju 37 osób bezrobotnych.

Oczywiście sytuacja jest różna w poszczególnych powiatach. Najwyższa stopa bezrobocia (15,2%) jest w powiecie włodawskim, wysoka jest też w powiatach: hrubieszowskim (13,2%), chełmskim (11,9%) czy krasnostawskim (11,6%). Najniższa (5%) w powiecie łukowskim, dosyć niska w biłgorajskim (5,6%) i łęczyńskim (5,8%). W powiecie świdnickim stopa bezrobocia wynosi (9,5%), lubartowskim (11%) a w Lublinie (5,6%).

Nie ma jeszcze szczegółowych danych za czerwiec, niestety wiadomo że będą gorsze.

Łęczna 08 lipca 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876