Główny Lekarz Weterynarii 31 grudnia 2019 r. wydał komunikat o stwierdzeniu pierwszego w 2019 roku ogniska „wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8” na terenie gospodarstwa hodującego 12 tysięcy indyków. Potwierdzone wystąpienia wirusa miały miejsce w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim.

W związku z zaistniałą sytuacją został wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony. Według komunikatu w powiecie łęczyńskim obszar zagrożony obejmuje miejscowości gminy Ludwin: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o bezwzględnym zachowywaniu środków ostrożności. Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa należy:

• zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;

• zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;

• nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;

• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

• stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2019 r.: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty

Łęczna 02 stycznia 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876