Blisko sto osób uczestniczyło w corocznym rajdzie organizowanym przez Gminę Łęczna na zakończenie sezonu rowerowego. Mżawka, padający przelotnie deszcz i niższa temperatura niestraszna była rowerzystom, którzy mimo warunków atmosferycznych 17 września licznie stawili się na Rynku I w Łęcznej, z którego ruszyli w drogę.

Cykliści podzieleni na grupy wyjechali w kierunku jeziora Rogóźno, gdzie czekał na nich ciepły posiłek i chwila odpoczynku. Po zregenerowaniu sił i wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia rowerzyści z uśmiechami na twarzach wyjechali z górniczego ośrodka do Łęcznej.

Droga powrotna okazała się bardzo dynamiczna. Cykliści znacznie wcześniej niż planowano dojechali na finał rajdu. Po chwili rozmowy i wspomnień zapowiedzieli swoją obecność za rok na IX edycji rajdu Łęczna na rowery.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876