handel

  • UOKiK wystąpił do 25 przedsiębiorców, prowadzących duże sieci handlowe, z prośbą o wyjaśnienia, w związku ze skargami klientów, że sprzedawcy nie pozwalają im fotografować cen produktów i skanować kodów kreskowych. Urząd uważa, że takie praktyki można uznać za nieuczciwą praktykę rynkową.

  • Najbliższa niedziela będzie pierwszą z wielu, podczas której w dużej części placówek handlowych w Polsce będzie obowiązywał ustawowy zakaz prowadzenia działalności. To wynik ustawy forsowanej przez Solidarność i uchwalonej przez PiS.

  • Kilkanaście sklepów w tym również dobrze znanych w Polsce marek pojawi się w nowym Parku Handlowym, który powstaje pomiędzy ulicą Polną, a Chełmską w Łęcznej.

  • Nadchodząca niedziela 4 marca 2018 roku będzie ostatnią symboliczną „wolną niedzielą handlową”. Za tydzień, w niedzielę sklepy w całym kraju będą zamknięte na mocy przegłosowanej niedawno ustawy (poza wyjątkami wymienionymi w ustawie). Wtedy tak naprawdę okaże się jaki będzie stosunek Polaków do zakazu handlu, tak forsowanego przez obecną Solidarność.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876