1-3 maja 2018 - majówka na Polesiu. Kameralny skansen „Zagroda Poleska” w Kołaczach to miejsce, gdzie można obejrzeć rekonstrukcję poleskiej chałupy i zabudowań gospodarczych z ok. XIX w., a także dowiedzieć się jak niegdyś żyli mieszkańcy naszego regionu.

W skansenie zobaczyć można stodołę, dwa spichlerze, kurnik, chałupę pokrytą strzechą, wiatrak czy też studnię z żurawiem. W zagrodzie zgromadzone zostały także dawne sprzęty gospodarstwa wiejskiego, a wrażenie naturalności zwiększają drewniane figury ludzi i zwierząt. W pobliżu zagrody znajduje się ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa Włodawa - „Kołacze, czyli kołatanie do wrót przyrody”.

1 maja w godz. 10.00-17.00 na terenie skansenu będą odbywały się warsztaty i zabawy rodzinne,

2 maja - o 12.30 odbędzie się wycieczka ścieżką przyrodniczą,

3 maja - od godz. 13.00 zapraszamy na przegląd zespołów ludowych z terenu LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Udział bezpłatny. Miejsce: Kołacze 120, 22-244 Stary Brus. Organizator: Towarzystwo Popularyzacja Piękna Polesia w Kołaczach.

 

Łęczna 24 kwietnia