Zasoby operatywne Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. wynoszą obecnie około 230 mln ton węgla, co przy obecnym poziomie wydobycia pozwala kopalni pracować do ok. 2042 roku. Aktualnie spółka zakończyła prace badawcze nad rozpoznaniem złoża Ostrów zlokalizowanego w gminie Ludwin. Uzyskanie dostępu do zasobów złoża Ostrów pozwoliłoby Bogdance zwiększyć możliwości wydobywania węgla o kolejne 200-350 mln ton czarnego złota (w zależności od warunków koncesji) co przedłużyłoby żywotność kopalni nawet do 2080 roku.

Górnictwo węgla - jako całość - jest ciągle deficytowe. Gdyby kopalnie uszeregować według rentowności, to na początku transformacji w roku 1990 na ostatnim miejscu byłaby Bogdanka. Cena zbytu węgla pokrywała wówczas jedynie 30 proc. kosztów wydobycia. Pięć lat później wyszła na czoło. W 1995 r. miała już prawie 28 mln zł zysku netto - po zapłaceniu podatku. Od tego czasu jest trwale rentowna. Dzisiaj Bogdanka to najbardziej nowoczesna i efektywna ekonomicznie kopalnia węgla w Polsce. W 2014 r. osiągnęła przychody przekraczające 2 mld zł, czyli o 6 proc. wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysku netto było blisko 270 mln zł. Trudna sytuacja na rynku węgla spowodowała, że Kopalnia obniżyła zakładany poziom wydobycia węgla w 2015 r. do 8,5 mln ton, z wcześniej planowanych 9,5 mln, a możliwości produkcyjne są rzędu 11,5 mln ton węgla rocznie.

- W górnictwie węgla kamiennego nic nie dzieje się z dnia na dzień. Podejmowane dziś działania na rzecz znaczącej rozbudowy zasobów operatywnych mają zabezpieczyć przyszły rozwój Bogdanki i stabilne zaplecze surowcowe dla Grupy Enea – stwierdził Krzysztof Szlaga, prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Chcemy przedłużyć żywotność kopalni co najmniej do 2080 roku, zapewniając tym samym miejsca pracy i stabilność zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i całej Lubelszczyzny w perspektywie kilkudziesięciu lat. Podwojenie zasobów surowca będzie też miało niezwykle istotny wpływ na budowę wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Zakończone ostatnio prace wiertnicze – związane z realizacją dwóch otworów badawczych (łącznie wykonano trzy odwierty), w ramach realizacji koncesji rozpoznawczej na złoże Ostrów udzielonej LW Bogdanka w czerwcu 2014 roku. – były właśnie realizacją tej strategii. Prace obejmowały wykonanie odwiertów, w których przeprowadzono m.in. badania hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i gazowe, które pozwolą na dokładną analizę podłoża geologicznego. Wiercenie realizowane było w miejscowości Dratów Kolonia w gminie Ludwin.

Jak głosi komunikat LW Bogdanka, na podstawie przeprowadzonego wiercenia badawczego, Bogdanka planuje stworzenie dodatku do dokumentacji geologicznej, opracowanie projektu zagospodarowania złoża Ostrów oraz wystąpienie, w I kwartale 2017 roku, do Ministra Środowiska z wnioskiem o udzielenie koncesji wydobywczej dla złoża Ostrów.

Kopalnia informuje też, że spółka posiada ponadto koncesję rozpoznawczą na złoże Orzechów oraz kontynuuje starania o koncesję wydobywczą na złoże K-6, K-7. Wszystkie wyżej wymienione złoża leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Bogdanki i są jej naturalnym zapleczem. Eksploatacja złóż Ostrów i K-6, K-7 może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. To z kolei gwarantuje utrzymanie wysokiej efektywności kopalni, w której obecnie wydajność dołowa ponad dwukrotnie przewyższa krajową średnią w górnictwie węgla kamiennego.

(nor)