Prezes LW Bogdanka, Zbigniew Stopa został odwołany. Nowym prezesem lubelskiej kopalni został 1 kwietnia Krzysztof Szlaga.

24 marca rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania zarządu z dniem 31 marca 2016 roku. Ze stanowiskiem pożegnał się prezes Zbigniew Stopa oraz Waldemar Bernaciak, zastępca ds. handlu i logistyki; Piotr Janicki, zastępca ds. ekonomiczno-finansowych oraz Jakub Stęchły, zastępca ds. zakupów i inwestycji. Nowym prezesem zarządu został Krzysztof Szlaga, a jego zastępcą ds. ekonomiczno-finansowych Stanisław Misterek. Nowym zastępcą ds. pracowniczych i społecznych został Adam Partyka.

Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Tytuł mgr ekonomii uzyskał w 2001 roku na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada też tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel w Niemczech. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim. Na stanowisku tym zastąpił Zbigniewa Stopę.

Stanisław Misterek - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie Standardów europejskich w rachunkowości i finansach na SGH w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej spółek na WSPiA w Lublinie. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości.

Pan Stanisław Misterek powiązany jest z branżą wydobywczą i energetyczną od trzydziestu siedmiu lat. Z Lubelszczyzną związany jest od 1979 roku, a od 1990 roku pełnił kluczowe funkcje w Grupie Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka. W tym czasie zdobył doświadczenie w zarządzaniu spółką działającą w branży wydobywczej oraz energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarem finansowym przedsiębiorstwa. Od maja 2008 roku do stycznia 2016 roku odpowiadał za finanse w Łęczyńskiej Energetyce Sp. z o.o. Od 1 kwietnia objął funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w LW Bogdanka S.A.

Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek.

Z Lubelskim Węglem Bogdanka związany od 1985 roku. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007-2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006-2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia objął w niej funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.