Zakończyła się wycinka drzew i krzaków na ul. Krasnostawskiej w Łęcznej. Niedługo ruszy remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice. Przebudowane zostanie 18 kilometrów drogi na odcinku 22+073 do 40+245 z wyłączeniem mostu na rzece Wieprz w Ciechankach, który został odnowiony wcześniej.

Remont zacznie się na ul. Krasnostawskiej. Powstanie nowa nawierzchnia i podbudowa, tak aby mogły tędy jeździć 40-tonowe ciężarówki. Droga będzie poszerzona do 7 metrów. Po obu stronach drogi, od ronda przy stadionie aż do skrzyżowania ulic przy myjni samochodowej, powstaną chodniki. Auta zjeżdżające w lewo do szpitala i w kierunku ulicy Nadwieprzańskiej nie będą już blokować drogę jadącym prosto, bo będą miały wydzielony pas zjazdowy tzw lewoskręty. Pojawią się też nowe zatoki autobusowe i punkt do ważenia pojazdów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Przebudowane zostaną też skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Na całej długości powstanie ścieżka rowerowa, która będzie połączona z istniejącą siecią ścieżek rowerowych w Łęcznej. Skrzyżowanie ulicy Krasnystawskiej z Nadwieprzańską zostanie natomiast przebudowane na rondo. Remont na terenie gminy Łęczna obejmie również modernizację mostu na rzece Stawek w Zakrzowie oraz utworzenie nowego pasa zjazdowego dla jadących od Milejowa do Leopoldowa.

Zakres prac jest bardzo szeroki bowiem dzisiejszy stan drogi delikatnie mówiąc pozostawia wiele do życzenia. Koleiny na drodze, spękania to tylko część mankamentów. Część jezdni ma niebezpieczne, zawyżone pobocza. Droga nie posiada również sprawnego odwodnienia. Kanalizacja deszczowa oraz rowy przydrożne są zamulone i niedrożne. Wszystko to powoduje powstawania lokalnych jeziorek wody.

Prace kosztować więc będą blisko 92 mln zł, a wykona je firma Strabag z Pruszkowa. Roboty budowlane mają być ukończone do końca 2017 roku.

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876