Od pewnego czasu Łęczna ma już zatwierdzony budżet. Wydatki zaplanowano w nim na 115 milionów złotych. Podobnie jak w latach ubiegłych większość pieniędzy przeznaczona zostanie na oświatę 42 mln oraz świadczenia wychowawcze i pomoc społeczną 38 mln. Gospodarka komunalna pochłonie 12,5 mln, administracja 8,4 mln, transport i łączność 8 mln a kultura 2 mln zł. Na inwestycje w budżecie zaplanowano prawie 15 milionów złotych.

Wśród inwestycji, które zostaną sfinansowane znajdują się:

Budowa drogi przy Urzędzie Skarbowym i Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Przebudowa ul. Wiklinowej.

Modernizacja ul. Kasztelańskiej w Łęcznej.

Modernizacja ul. Nadrzecznej w Łęcznej.

Budowa ul. Onanowa w technologii kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym.

Przebudowa drogi o nr 105192L w m. Trębaczów.

Przebudowa drogi o nr 105187L w m. Nowogród.

Modernizacja drogi nr 105176L (na odcinku 350 m od drogi 105181L w Podzamczu, po uprzednim pozbawieniu tej drogi kategorii drogi gminnej).

Modernizacja drogi na działce nr 698 w m. Stara Wieś.

Modernizacja drogi na działce nr 736 i nr 255 w m. Stara Wieś Plebania.

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 697 w m. Stara Wieś Stasin.

Modernizacja drogi nr 105197L w m. Leopoldów.

Modernizacja drogi nr 105176L w m. Witaniów.

Przebudowa ul. Polnej

Ponadto planowane jest zakończenie rewitalizacji Starego Miasta. W tym budowę kamienicy i stworzenie w niej Centrum Spotkań Senioralnych oraz 12 mieszkań komunalnych. Odbudowanie uliczek, chodników, oświetlenia. Zagospodarowanie terenu pod nową kładką nad ulicą Lubelską oraz terenu (za murem) pod organizację imprez masowych w Parku Podzamcze. Postanowiono też o wybudowaniu placu zabaw w Parku Podzamcze.

Nas bardzo zainteresował punkt mówiący o początku przygotowań do zagospodarowania terenu pod kątem przystani kajakowej i mostu przez rzekę Świnkę.

- Z zadowoleniem przyjąłem, że w budżecie na 2021 rok mamy tak dużo inwestycji, które są w stanie zadowolić potrzeby różnych grup społecznych. Pragnę zauważyć, że wszystkie inwestycje zgłaszane przez komisje stałe Rady Miejskiej w Łęcznej zostały przeze mnie uwzględnione – mówi Leszek Włodarski burmistrz Łęcznej. Dyskusja i rozbieżności dotyczyły jedynie źródła sfinansowania zaproponowanych zadań. Intencje moje i radnych były jednakowe – zaspokojenie jak największej ilości potrzeb mieszkańców Naszej Gminy. To będzie bardzo intensywny rok, ale efekt końcowy powinien wszystkich zadowolić – powiedział burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.

Łęczna 14 stycznia 2021

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.