W dniach 12-13 maja w Zawieprzycach odbędzie się tradycyjna, już XI edycja „Majówki w Zawieprzycach”.

W jej ramach Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie organizuje konkurs kulinarny pod patronatem wójta gminy Spiczyn.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zgłoszeni przez gminę. Uczestnicy dokonują zgłoszenia w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania/działania uczestnika. Gmina może zgłosić maksymalnie 3 potrawy, po 1 potrawie z każdej kategorii.

Dodatkowe informacje w GBP w Spiczynie pod numerem telefonu: (81) 75 77 051.

 

Łęczna 8 kwietnia