20 listopada 2020 r. tj. piątek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Wśród tematów nad którymi debatować będą radni będzie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Radni podejmą też decyzję w sprawie podjęcia uchwały o zmianach w budżecie gminy Spiczyn na 2020 rok. Mają też podjąć uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

Pochylą się też nad programem współpracy gminy Spiczyn w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Łęczna 16 listopada 2020

Aktualności z Łęcznej i regionu; informacje ważne i ciekawe z Łęcznej i okolic; biznes, sport i kultura w Łęcznej, Lubartowie, Lublinie, Świdniku i Włodawie.