Blisko sto osób uczestniczyło w corocznym rajdzie organizowanym przez Gminę Łęczna na zakończenie sezonu rowerowego. Mżawka, padający przelotnie deszcz i niższa temperatura niestraszna była rowerzystom, którzy mimo warunków atmosferycznych 17 września licznie stawili się na Rynku I w Łęcznej, z którego ruszyli w drogę.

Cykliści podzieleni na grupy wyjechali w kierunku jeziora Rogóźno, gdzie czekał na nich ciepły posiłek i chwila odpoczynku. Po zregenerowaniu sił i wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia rowerzyści z uśmiechami na twarzach wyjechali z górniczego ośrodka do Łęcznej.

Droga powrotna okazała się bardzo dynamiczna. Cykliści znacznie wcześniej niż planowano dojechali na finał rajdu. Po chwili rozmowy i wspomnień zapowiedzieli swoją obecność za rok na IX edycji rajdu Łęczna na rowery.