loading...

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadząc śledztwo wspólnie z Lubelskim Wydziałem Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem pieniędzy. Do tej pory zatrzymano sześć osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia mienia znacznej wartości w kwocie co najmniej 6,5 mln zł z tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie informacji i ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w naszym województwie. Zajmowało się ono obsługą kilkunastu firm prowadzących handel m.in artykułami spożywczymi i metalami. Firmy były zarejestrowane na obcokrajowców, wszystkie posiadały tą samą, wirtualną siedzibę na terenie naszego województwa. To, co zwróciło uwagę śledczych to bardzo duże obroty na rachunkach sięgające 30 mln zł miesięcznie.

W ramach prowadzonych czynności ustalono, że pewne osoby działając w zorganizowanej grupie, w ramach prowadzonych działalności gospodarczych utworzyły pewien łańcuch firm. Znalazły się w nim firmy z kilku państw Unii Europejskiej: Polski, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji, Belgii i Szwecji.

By skutecznie przeciwdziałać procederowi, w grudniu 2016 roku, powołano Międzynarodowy Zespół Śledczy składający się z prokuratorów i policjantów z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy.

W grupie każdy z podmiotów miał swoje zadania i role. Ogniwo pierwsze w karuzeli podatkowej to tzw. znikający podatnik, następnie pojawiają się bufory a na końcu broker. Znikający podatnik dokonuje powtórnego obrotu towaru pochodzącego od podmiotu z Unii Europejskiej. Podmiot ten nie prowadzi działalności gospodarczej nie odprowadza należnego podatku. Wprowadza do obrotu ten sam towar, wystawiając faktury z należnym podatkiem jednak ostatecznie go nie deklaruje. Pojawiające się w łańcuchu bufory mają za zadanie uprawdopodobnić przebieg transakcji. Z kolei broker sprzedaje towar za granicę deklarując podatek do zwrotu. Towar do brokera trafia od znikającego podatnika, który po kilkukrotnym obróceniu tym samym towarem znika nie uiszczając należnego podatku.

Strony zobowiązane do zadeklarowania i wpłaty podatku VAT, nie rozliczają go i nagle przepadają, a sprzedawcy towarów na mocy wewnątrzwspólnotowej transakcji posługują się 0-procentowym VAT. Celem, więc takich operacji nie jest wymiana służąca rzeczywistemu prowadzeniu działalności gospodarczej, a tylko nieuprawnione pozyskanie korzyści podatkowych. Korzyść wynika z szybkiego obrotu. Transakcje kupna - sprzedaży załatwiane są szybko. Podmiot, który był pierwszy w łańcuchu nielegalnego procederu nie płaci należnego podatku, a ostatni w łańcuchu dokonuje jego wywozu poza terytorium kraju, korzystając z preferencji w postaci zerowej stawki podatku VAT i zwrotu podatku wynikającego z faktur zakupu. W efekcie budżet państwa nie otrzymuje należnego podatku, przy czym dodatkowo dokonuje zwrotu tego podatku w związku z transakcją transgraniczną.

Pod koniec listopada policjanci zatrzymali 6 osób, mieszkańców woj lubelskiego i mazowieckiego w wieku od 42 do 63 lat. Zatrzymani w nielegalnym procederze pełnili role brokerów i buforów. Przeszukano 5 ustalonych miejsc na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. Śledczy dokonali blokad 70 rachunków bankowych, odzyskano mienie w kwocie niemalże 3 mln złotych,. Zabezpieczono dwa samochody osobowe oraz środki pieniężne w łącznej kwocie 110.000 zł.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w międzynarodowej grupie przestępczej, zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT oraz podejmowaniem działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami, służących do wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ponadto dokonywania wyłudzenia mienia znacznej wartości w kwocie, co najmniej 6,5 mln zł z tytułu zwrotu nie należnego podatku VAT przez wykazywanie zakupu na łączną wartość 34 mln zł w fakturach, potwierdzając w tych fakturach nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podczas gdy towar ten nie był przedmiotem faktycznych transakcji, a następnie inne podmioty gospodarcze wykazały w składanych deklaracjach podatkowych wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów nabytych na podstawie tych faktur. Kolejny z zarzutów dotyczy podejmowania czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków pieniężnych, w ten sposób, że w ramach uzgodnionego podziału ról, przyjmowali na rachunki bankowe prowadzone dla swoich podmiotów gospodarczych, pieniądze oraz dokonywali przelewów tych pieniędzy w łącznej kwocie 34 mln zł na rachunki innych podmiotów gospodarczych za transakcje handlowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód wobec pięciu podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec jednego zastosowano dozór policji. Na obecnym etapie postępowania w sprawie jest ustalonych 24 podejrzanych.

Z kraju i ze świata

loading...

Ciekawostki

loading...

Wydarzenie kulturalne

loading...

Sport w regionie

loading...

Gospodarka

loading...

Społeczństwo

loading...

Hyde Park

loading...

.

Internetowa Gazeta Regionalna

 

Adres redakcji:
21-010 Łęczna, ul. Targowa 23  
(zapraszamy na 1 piętro)
www.e-pojezierze.pl
e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl

.

Redaktor Naczelny

tel. 602 406 545
.
Biuro Reklamy
tel. 602 811 876